štvrtok, 25. júl. 2024
Vodohospodári vyrúbali brehové porasty v starom koryte Dunaja

Vodohospodári vyrúbali brehové porasty v starom koryte Dunaja

20.4.2018, 05:14
tasr

Vodohospodári vyrúbali brehové porasty v starom koryte Dunaja v úseku od Čunova po Dobrohošť. Ochranári označili výrub za otrasný. Vodohospodári však tvrdia, že ak by ho nerealizovali, hrozilo by, že kapacita starého koryta nebude dostatočná a budú ohrození obyvatelia a majetok v okolí.

Staré koryto Dunaja slúži podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) aj na odvádzanie vody z Dunaja, a to najmä počas vysokých prietokov na Dunaji, ale aj v prípade, že z rôznych dôvodov nemôže byť prevedené potrebné množstvo vody cez stupeň Gabčíkovo.

„Na stupni Gabčíkovo sú plánované opravy na plavebných komorách, ako aj na elektrárni. Navyše, práce v okolí Dunakiliti nám avizovali aj maďarskí vodohospodári. Z týchto dôvodov bude potrebné odvádzať vodu aj v starom koryte Dunaja,“ povedal hovorca SVP Pavel Machava.

Ak by sa výrub nerealizoval, podľa vodohospodárov by hrozilo, že kapacita starého koryta Dunaja nebude dostatočná a budú ohrození obyvatelia a majetok v obciach v blízkosti. Od výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bolo čistenie starého koryta Dunaja podľa SVP nedostatočné, výsledkom čoho boli aj vyrastené náletové dreviny presne na mieste, kde prebiehal výrub. Vodohospodári mali na jeho realizáciu (výlučne v koryte starého Dunaja) podľa Machavu všetky potrebné povolenia.

Krajina pre výrub podľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy takto prichádza o mimoriadne cenné lužné lesy, ktoré sú biotopom ohrozených a chránených druhov rastlín. „Aj chránená scila viedenská (Scilla vindobonensis) takto prišla o svoj biotop. Účel týchto výrubov je z hľadiska dnešnej úrovne vedeckého poznania neospravedlniteľný a považujeme ho za zneužitie vodného zákona,“ uviedla.

V súvislosti s účelovým znížením prietoku v starom koryte Dunaja avizovala podanie trestného oznámenia. „Aby sa ťažké mechanizmy dostali k drevu, vodohospodári prakticky vypustili Dunaj. Následkom bol úhyn množstva rýb priamo na suchom dne vodného toku starého koryta Dunaja,“ spresnila Správa CHKO.

Tento výrub podľa niektorých aktivistov len dokazoval prípravu zámeru na prehradenie starého koryta Dunaja vodnými dielami. Ministerstvo dopravy a výstavby však uviedlo, že tu nateraz nie je plánovaná žiadna výstavba vodných diel. Ako podotýka, hraničný úsek Dunaja patrí do pôsobnosti a kompetencií splnomocnencov vlád pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

„Na úrovni splnomocnencov sa doteraz nerokovalo a nerokuje vo veci prehrádzok v starom koryte Dunaja,“ podotkol rezort.

Copyright © 2024 Šamorínčan