štvrtok, 25. júl. 2024
received_238855797055859

Je výrub stromov jediné riešenie?

8.2.2019, 19:14
František Sztruhár

Milí Šamorínčania, milí priatelia,

asi každý Šamorínčan postrehol v  posledných dňoch veľkú diskusiu o výrube 148 stromov vo vetrolame pri futbalovom štadióne v tesnom susedstve parku Pomlé. Informácia, ktorú zverejnil portál Šamorínčan vo mne vyvolala ohromný smútok. Veď ako malý chlapec som tam nielen hrával futbal, ale aj zažíval dobrodružstvá s kamarátmi v priľahlom vetrolame a parku Pomlé.  Sám som fanúšikom futbalu a preto som pozorne sledoval dianie v tejto veci.

Pozorne som si prečítal aj vyjadrenia pána primátora, ktorý sa snažil veci upresniť a dať na správnu mieru. Diskusie na sociálnych sieťach boli naozaj veľmi emotívne, čo nenapomáhalo danej veci.

Veď jedna skupina chce umelú hraciu plochu, druhá ochrániť v maximálne možnej miere prírodu a zachovať ju pre nasledujúce generácie.

Zlom, ale vo viacerých z nás prišiel vtedy, keď pán poslanec odpovedal na komentár jedného diskutujúceho pána. To prinieslo ďalšie a ďalšie nezodpovedané otázky.

Toto bol impulz pre nás občanov, že treba konať. Viem, že už sa v tomto aktivizujú rôzne občianske združenia, za čo im patrí vďaka, ale nastal čas, aby sme spojili sily a ako aj občania podporili zastavenie výrubu 148 stromov a požiadali mesto o verejnú diskusiu k tejto téme. Chceme nájsť také spoločné riešenie, ktoré pomôže nielen deťom trénovať, ale aj ochráni  prírodu, aj keď sa diskutuje len o vetrolame.

Preto sme sa rozhodli pre petíciu s názvom „Zastavenie správneho konania vo veci výrubu 148 stromov vo vetrolame pri parku Pomlé a nájdenie spoločného riešenia ochrany prírody a športového využitia daného priestoru“.

Zloženie petičného výboru:

Predseda petičného výboru:

Ing. František Sztruhár

Členovia petičného výboru sú:

  • Mgr. Kornél Mocsári
  • Ing. Karol Bugár
  • Ing. Ladislav Zakhar, PhD
  • Ing. Martin Polovka, PhD
  • Mgr. Anna Ďungelová
  • PhDr. Jozef Bednár, PhD

 

Zloženie petičného výboru je naozaj pestré, čím chceme prezentovať, že sme aj napriek rozdielnostiam jeden tím, jedno mesto a aj to, že nielen domáci ale aj „prisťahovalci“ majú záujem sa podieľať na ochrane prírody a podpore športu v meste. Každý člen petičného výboru má trvalý pobyt v meste. Opakujem, sme za podporu a rozvoj športu v našom meste, ale ak je táto otázka spojená aj s ochranou prírody, tak len vždy dopredu po otvorenej verejnej diskusii. Navyše, keď v tomto konkrétnom prípade podľa nás neboli využité všetky možnosti, ktoré sú dnes reálne v našom meste a hlavne dostupné.

Preto každý, kto už priložil ruku k dielu si zaslúži od nás všetkých veľké ďakujem!

Prosíme vás, zdieľajte našu petíciu a podporte ju!

Petícia bude prebiehať v elektronickej aj papierovej forme.

Petičné hárky v papierovej forme majú k dispozícii členovia petičného výboru. V nasledujúcich dňoch upresnia miesto a čas, kde je možné petíciu podpísať v zmysle zákona o petičnom práve.

Elektronickú petíciu je možné podpísať okamžite – je dostupná na adrese: http://tinyurl.com/y9z5lptm

Petíčné hárky z petície v elektronickej forme budú priložené k petícii v papierovej forme.

Ďakujeme za každý váš podporný hlas!

Copyright © 2024 Šamorínčan