štvrtok, 23. máj. 2024
ihrisko_pomle

Primátor Csaba Orosz: Výrub sa týka vetrolamu a nie lesoparku

7.2.2019, 18:14
primátor Csaba Orosz

V prvom rade považujem za dôležité uviesť veci na správnu mieru – konkrétne to, že výrub sa týka vetrolamu na susednom území a nie územia mestského lesoparku Pomlé.

Tento vetrolam, ktorý bol neskôr vysadený pri parku Pomlé, tvoria väčšinou agáty, hoci sú tu zastúpené aj domorodé druhy stromov. Podľa mojich informácií sa zainteresované strany na včerajšom stretnutí dohodli, že namiesto 148 stromov, ktoré by mali byť vyrúbané, bude vysadených 300 sadeníc a bude vytvorená rozsiahla trvalá trávnatá plocha. Dotknuté územie je tiež vo vlastníctve Mesta Šamorín a v územnom pláne figuruje ako plocha pre športové a rekreačné účely. Samospráva nášho mesta totiž už dlhší čas plánuje rozšírenie mestského lesoparku Pomlé a s tým aj vytvorenie ďalšieho priestoru pre rekreačné a voľnočasové aktivity. To isté platí aj pre vybudovanie väčšieho futbalového ihriska s umelou trávou, čo tiež patrí medzi naše dlhodobé plány.

ŠTK Šamorín je najväčším športovým klubom nášho mesta, pracujú s mládežníckym oddielom, ktorý má vyše 200 členov, pričom vhodné podmienky pre zimný tréning nie sú zabezpečené – z toho titulu využívajú ihriská iných klubov, resp. miest a obcí a platia za to nemalé peniaze. Je pre nich veľkou šancou, že aj Slovenský futbalový zväz podporil tento projekt a to sumou vo výške 100 tisíc eur. Ak sa výstavba neuskutoční tohto roku (vhodné riešenie pritom hľadajú už 3 roky), môžu prísť o dotáciu.

Elsősorban is azt tartanám fontosnak tisztázni, hogy a 148 darab fa kivágása nem a Pomlét, hanem a később amellé telepített szélfogót érintené. Itt főleg akácfák nőnek, de néhány őshonos fajta is megtalálható a területen. Értesüléseim szerint a tegnapi tárgyaláson az érdekelt felek 300 facsemete kiültetésében és füves terület létrehozásában egyeztek meg a szomszédos mezőn, amely szintén a város tulajdonát képezi, a beépítési tervben pedig a pihenés céljait szolgáló területként szerepel. Nem véletlenül – az önkormányzat régebbtől tervezi a Pomlé erdőparkbővítését, ezzel együtt pedig a szabadidős tevékenységet, pihenést és sportot szolgáló terület növelését városunkban. Egy megfelelő nagyságú műfüves pálya megépítése szintén régebben szerepel a város tervei közt. Az STK Somorja a város legnagyobb sportklubja, amelyik több, mint 200 gyerek- és ifisportolót mozgat folyamatosan, a téli edzésük feltételei viszont nincsenek biztosítva, így bérelt pályákon edzenek. Külön szerencse, hogy a Szlovák Futballszövetség is támogatja a kezdeményezést, nem is kis összeggel – 100 ezer euróval. Ha a beruházás idén sem valósul meg (három éve húzódik már), ez az összeg elveszik.

Orosz Csaba Somorja város polgármestere

csaba_orosz

Copyright © 2024 Šamorínčan