pondelok, 15. apr. 2024
Csaba Orosz: Šamorínčania chápu vážnosť situácie

Csaba Orosz: Šamorínčania chápu vážnosť situácie

13.3.2020, 21:40
Mesto Šamorín
ilustračné

Máme za sebou ťažký týždeň. Aj na Slovensku sa objavila epidémia koronavírusu, ktorá postavila vládu, samosprávy a obyvateľstvo pred novú, doteraz nepoznanú situáciu. Za krátky čas bolo potrebné prijať bezprecedentné opatrenia. Vírus sa šíri neviditeľne a dnes je prevencia jedinou možnosťou, ako sa pred ním môžeme brániť.

V mene samosprávy sa vám chcem poďakovať za pokojnú situáciu v meste, za to, že ste pochopili a akceptovali opatrenia, ktoré v nejednom prípade narušili našu komfortnú zónu. Ako sa potvrdilo, rozhodnutia samosprávy prijaté začiatkom týždňa boli správne, keďže Ústredný krízový štáb neskôr nariadil zatvoriť predškolské a školské zariadenia v celej krajine. Spomeniem aj fakt, že aj majitelia väčšiny šamorínskych reštaurácií a pohostinských zariadení reagovali na situáciu pružne a zatvorili svoje prevádzky. To potvrdzuje, že si uvedomujeme vážnosť situácie a namiesto paniky sme sa rozhodli konať racionálne.
V nasledujúcich dňoch budú prijaté ďalšie opatrenia, keďže najbližších štrnásť dní rozhodne o tom, aký priebeh bude mať epidémia na Slovensku, respektíve v našom užšom regióne. Je to čas na to, aby sme prehodnotili naše miesto vo svete, vrátili sa k zabudnutým hodnotám a prehĺbili vzťahy so svojimi najbližšími.

Copyright © 2024 Šamorínčan