pondelok, 17. jan. 2022 - Nataša

KKP PROJEKT

kkp logo

Prijímateľ:

Šamorínčan

Názov projektu:

Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan kreatívnou inováciou

Zameranie projektu:

Dopytovo- orientovaný projekt

Konkrétny cieľ:

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Hlavným cieľom projektu s názvom Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan kreatívnou inováciou“  je realizácia netechnologickej inovácie v rámci svojho mikropodniku, ktorá bude znamenať komplexný rozvoj a pretvorenie existujúcich internetových novín (web portál Šamorínčan) a zároveň vytvoreniu nových tlačených novín I/63. Inovácia realizovanej vydavateľskej činnosti v oblasti periodickej tlači a činnosti spravodajských agentúr bude stimulovaná kultúrnym a kreatívnym talentom, čím príde k vytvoreniu minimálne 2 nových pracovných miest v KKP a predovšetkým k vytvorenia priaznivého prostredia pre dlhodobý rozvoj MSP a sprostredkovane ku kvalitnému poskytovaniu spravodajských a kultúrnych informácií v širšom regióne Šamorína. 

Nenávratný finančný príspevok: 91 019,80 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 81 438,77 EUR

kkp logo koniec

Zmluvy VO v projekte Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan kreatívnou inováciou:

Zmluva o vypracovaní a spolupráci pri podávaní žiadosti o dotáciu.  - zverejnená 2.3.2017 v článku  Šamorínčan sa uchádza o podporu z operačného programu – zverejnenie zmluvy

Zmluva na Technické vybavenie.

Zmluva: Analýza a správa propagácie na sociálnych sieťach

 

Aktuálne výzvy na predkladanie cenových ponúk v rámci projektu 

Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan kreatívnou inováciou

 

Výzva zo dňa 5.10.2021: Tlač a spracovanie periodika - doc

                                             Tlač a spracovanie periodika- pdf

                                                                                Návrh rámcovej zmluvy

 

Copyright © 2022 Šamorínčan