pondelok, 15. apr. 2024
Primátor Csaba Orosz: Jediné riešenie je výrub stromov

Primátor Csaba Orosz: Jediné riešenie je výrub stromov

15.2.2019, 10:33
Slávka Gáborová

Výrub 148 stromov vo vetrolame v Pomlé kvôli futbalovému ihrisku s umelou trávou je v meste stále diskutovanou otázkou. Problémom sa dokonca zaoberalo aj Rádio Regina (RTVS), ktoré odvysielalo k tejto téme reportáž.

Redaktor Slovenského rozhlasu najskôr oslovil členov petičného výboru. ,,Sú tu v meste ďalšie priestory, ktoré by bolo možné využiť na športové aktivity detí. Tie plochy, ktoré sú v meste, by sa len obnovili. Cez deň by boli využité deťmi zo základných škôl a poobede by na nich mohli cvičiť všetci futbalisti,” povedal predseda petičného výboru František Sztruhár. A člen petičného výboru Martin Polovka dodáva: “Je otázka, či tých 148 stromov musí byť vyrúbaných, alebo sa dá nájsť elegantnejšie riešenie, tak aby boli splnené podmienky pre ochranu prírody.”

Podľa Sztruhára stále nebolo objasnené pozadie informácie, že ak sa nezačne s realizáciou projektu, Šamorín príde o dotáciu 100 000 eur na ihrisko od Slovenského futbalového zväzu. Zároveň upozornil, že táto suma na postavenie ihriska nestačí. ,,Našim cieľom je vyvolať diskusiu a tieto veci rozobrať a zvážiť,“ vysvetľuje Polovka.

Podľa primátora Csabu Orosza boli v prípade výstavby ihriska zvažované aj iné lokality. Podľa neho sa uvažovalo nad priestorom, ktorý sa na futbalovom štadióne nachádza medzi dvoma ihriskami. Ide však pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Podľa primátora je ich získanie časovo náročné a tým padá dotácia od futbalového zväzu.

Druhou možnosťou je postaviť ihrisko na poli, ktoré sa nachádza za vetrolamom. Podľa primátora mesto tieto pozemky môže získať, nemalo by však nárok na dotáciu, a ak by o vyňatie pozemkov požadoval futbalový klub, tak by to stálo zhruba 111 000 eur.  ,,Skutočne je jediná možnosť táto, o ktorej sa hovorí,” zdôraznil primátor.

Potom sa redaktor Rádia Regina opýtal: “Síce stromy nie sú úplne súčasťou lesoparku ale predsa je to niekoľko desaťročná výsadba?” ,,Je to pravda. V celom Šamoríne máme chvalabohu plno stromov, a keď chceme nejaký areál vybudovať, bude sa to týkať aj stromov. Nie náhodou sme v územnom pláne zmenili tú ornú pôdu, ktorá je za tým na športovo rekreačnú oblasť.  Aj do budúcna sme tam plánovali zväčšiť náš lesopark, a ak je to podmienené novou výsadbou, tak by sme to nejakým spôsobom nahradili,” uzavrel primátor Csaba Orosz.

Reportáž si môžete vypočuť TU.

Petíciu nájdete TU.

Copyright © 2024 Šamorínčan