streda, 24. júl. 2024

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva

12.4.2016, 09:21
Slávka Gáborová

V nedeľu 17. apríla sa uskutoční slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Po prvýkrát v histórii nášho mesta budú ocenení ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta a pracovali v prospech ľudí, ktorí tu žijú.

Zasadnutie sa začína o 17. hodine vo veľkej sale MsKS.

Program:

1) Otvorenie

2) Kultúrny program

3) Odovzdávanie cien:

  • PRO CULTURA - Františka Valacsayová
  • PRO HUMANA - Mária Domsitzová
  • PRO CIVIS - Lajos Tuba
  • PRO FUTURA - Otília Pokstaller, in memoriam
  • PRO HONORIS - Imre Hokstok

4) Kultúrny program

5) Odovzdávanie cien PRO URBE

  • Károly Tóth
  • prof. PhDr. Juraj Dolník DrSc.
  • Štefan Székely
  • At Home Gallery

6) Kultúrny program

7) Odovzdanie Ceny primátora – spevácky zbor Sancta Maria

8) Záver

Copyright © 2024 Šamorínčan