nedeľa, 14. júl. 2024
Výzva samosprávy: Navrhnite osobnosti mesta

Výzva samosprávy: Navrhnite osobnosti mesta

9.2.2017, 15:03
Slávka Gáborová

Mesto Šamorín vyzýva občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia či inštitúcie pôsobiace v našom meste, aby do 10. marca 2017 predložili svoje návrhy na ceny mesta Šamorín.

Osobnosti mesta budú ocenené na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v Deň mesta Šamorín, v sobotu 8. apríla 2017.

Na aké ceny môžete navrhovať:

PRO URBE

  • Cena sa sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

PRO CULTURA 

  • Cena sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu resp. za vynikajúci výkon v oblasti kultúry,

PRO HUMANA 

  • Cena sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu resp. za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.

PRO CIVIS 

  • Cena sa udeľuje za vynikajúci výkon resp. dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta,

PRO HONORIS 

  • Cena sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov,

PRO FUTURA 

  • Cena sa udeľuje za vynikajúci výkon resp. dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.

Vaše návrhy musia byť zdôvodnené a doložené menom a adresou navrhovateľa ako aj navrhnutej osobnosti. Na anonymné návrhy sa nebude prihliadať.

Nominácie môžete posielať na Mestský úrad v Šamoríne, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. Obálku označte  “Návrh na ocenenie.” Návrhy na ocenenie môžete posielať aj emailom na adresu prednosta [at] samorin.sk.

Informácia bola zverejnená na mestskej stránke.

8r0a3345-e1461249656460

Osobnosti mesta budú ocenené na slávnostnom mestskom zastupiteľstve. 

Copyright © 2024 Šamorínčan