štvrtok, 25. júl. 2024
Riaditeľka Lysinová: Naše deti sú šikovné a majú dobré srdce

Riaditeľka Lysinová: Naše deti sú šikovné a majú dobré srdce

29.6.2018, 07:24
Slávka Gáborová
GMRŠ

Prinášame vám rozhovor s Editou Lysinovou, riaditeľkou Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne. Dočítate sa v ňom, ako sa škole darí a prečo sa predala časť školského areálu, kde sa už realizuje výstavba rodinných domov. V súvislosti s dnešným vysvedčením sú však dôležité tieto jej slová: "Naše deti sú nielen že šikovné, ale majú aj dobré srdce. A to je oveľa dôležitejšie ako to, či mám na vysvedčení trojku…”

Ešte pred časom sa škola obávala malého počtu žiakov a gymnázium uskutočnilo ich nábor. Ako dopadol?

- Myslím si, že ten nábor bol veľmi účinný, pretože sme zaznamenali nárast počtu žiakov v tomto končiacom sa školskom roku o 40 oproti predchádzajúcemu školskému roku.  A v budúcom školskom roku tiež otvárame dve triedy. Jednu triedu osemročného gymnázia s 18 deťmi. Žiaľ, je to veľmi nízky počet, veď sme mali na týchto 18 miest až 76 záujemcov. Toto číslo však určuje okresný úrad. Otvárame aj jednu triedu veľkých žiakov, bývalých deviatakov s počtom 20. Na budúci školský rok tam máme zapísaných 38 detí a 37 maturantov nám odišlo. To znamená, že nemáme pokles žiakov ani na budúci školský rok.

Prečo si rodičia a deti vyberajú šamorínske gymnázium?

- Ja si myslím, že za ostatné roky sme naozaj ukázali, že aj mimo Bratislavy existuje kvalita a existujú kvalitné školy. Máme stopercentnú odbornosť všetkých pedagogických zamestnancov. Máme veľmi silne zastúpených učiteľov angličtiny či matikárov  a samozrejme všetkých ďalších. V súčasnej dobe rodičov zaujíma najmä úroveň výučby cudzieho jazyka a do popredia sa dostávajú aj technické smery. Preto som aj zdôraznila matematiku. V tomto roku sme mali z 36 študentov pripustených k maturite- 16 maturantov z matematiky, a tu by som sa naozaj chcela pochváliť. Na maturitných písomkách, ktoré sú v marci,  naši študenti vo všetkých predmetoch (matematika, slovenčina angličtina, nemčina) dosiahli vyšší priemer než bol ten celonárodný. Odpovede sa pritom opravujú centrálne a nie na škole. A konkrétne z matematiky mali naši žiaci úspešnosť viac než 71 percent, pričom celoštátny priemer bol  57. Je to naozaj veľmi veľký rozdiel. Na predmety, ktoré zaujímajú rodičov dávame naozaj veľký dôraz.

Podľa rebríčku INEKO je gymnázium školou s dobrými výsledkami žiakov a každým rokom je aj o čosi lepšia.

- Tieto výsledky výskumu INEKO potvrdzuje aj náš záver školského roka. Viac ako polovica našich žiakov prospela s vyznamenaním - 55,7 percenta, vlani to bolo niečo nad 51 percent. Snaha našich učiteľov,  aby sme z detí dostali čo najviac, je úspešná a prospešná. Nechceme poľaviť v predmetoch, o ktorých som hovorila. Okrem angličtiny tu však máme nemčinu a ako jedna z mála škôl v tomto regióne aj ruštinu. Učiteľom je expert na ruský jazyk a som rada, že o jazyk je záujem aj na osemročnom gymnáziu. Som rada, že napríklad aj príprava z biológie je u nás veľmi kvalitná a žiaci, ktorí sa chystajú na medicínu či farmáciu dostanú na našom gymnáziu slušné základy. Veľmi som rada, že sa nám podarilo výrazne zvýšiť úroveň chémie. Pani kolegyňa, ktorá ju učí, odviedla za tento rok obrovský kus práce. Nezamerali sme sa však len na vzdelávanie, ale máme v pláne pokračovať aj v úspešných výchovných projektoch, ako je napríklad vedenie k zdravému životnému štýlu. Ďalej upozorňujeme deti aj  na nebezpečenstvá nových médií, ktoré ich obklopujú. Máme spätnú odozvu, že ich to zaujíma. V tomto smere nám významne pomáha aj naša školská psychologička, ktorá pracuje so žiakmi, triedami či rodičmi.

Aké novinky plánuje škola od septembra?

- V podstate neplánujeme robiť nejaké nové aktivity, chceme skôr zvýšiť úroveň akcií, ktoré sme doteraz robili a vidíme, že majú význam. Budeme viesť deti k tomu, aby sa zapájali do rôznych súťaží,  pretože aj v tomto školskom roku sme zaznamenali úspechy aj na celoštátnej úrovni.  Naši maturanti napríklad obsadili 2. a 3 miesto z angličtiny a nemčiny. A je potešiteľné, že už majú aj svojich nástupcov. Napríklad Max Hippmann zo sekundy A obsadil na krajskom kole tretie miesto z nemčiny a myslím si, že ešte bude napredovať. Čo však určite budeme veľmi podporovať a dva roky sa už o to snažíme - dobrovoľnícku činnosť našich detí. Žiacka školská rada, ktorá na našej škole solídne pracuje, vymyslela už vlani takú aktivitu - Dobrovoľne po škole. Tieto aktivity prebiehajú po škole a deti si z nich robia dokumentáciu. A na konci roka sa tá najzaujímavejšia či najprospešnejšia aktivita odmení. Tento rok sa zapojili štyri triedy a vyhrala kvarta A, ktorá navštívila šamorínske zariadenie pre seniorov. Naše deti však pomohli aj súkromnému útulku v Kvetoslavove, kde bola umiestnená sučka Emka, ktorá súrne potrebovala operáciu labky. Naše deti sú nielen že šikovné, ale majú aj dobré srdce. A to je oveľa dôležitejšie ako to, či mám na vysvedčení trojku, lebo ak mám dobré srdce aj s tou trojkou sa viem v živote uplatniť.

U časť verejnosti však vzbudilo rozhorčenie predaj časti školského pozemku a následná výstavba domov. K predaju došlo pred niekoľkými rokmi za čias župana Tibora Mikuša. Prečo k tomu prišlo?

- Celý školský areál patrí Trnavskému samosprávnemu kraju. Všetka zeleň, budova, všetko. My sme len správcovia majetku. Tá “odseknutá” plocha areálu sa vyhodnotila ako nadbytočná časť majetku a išla do predaja. Škola ako správca majetku nebola účastníčkou tohoto procesu. Pozemok predával samosprávny kraj . Tá časť pozemku, však nebola využívaná a v rámci šetrenia sa ani veľmi nekosila. Predajom sa nenarušil náš športový areál a futbalové či bočné ihriská. Prišli sme o časť zelene ale naše športové aktivity neboli narušené.

xSa_563 Rc

Riaditeľka Gymnázia Milana Rastislava Štefánika Edita Lysinová

Copyright © 2024 Šamorínčan