štvrtok, 25. júl. 2024

Takto to skončí, keď žiaci sú po škole...

12.7.2018, 07:20
Dávid Prívara, žiak Sekundy A

Žiacka školská rada z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne  (GMRŠ) vyhlásila školský rok 2017/18 akciu „Dobrovoľne po škole“, aby podporila zapájanie žiakov do dobrovoľníckej činnosti.

My, trieda Sekunda A z GMRŠ, sme sa rozhodli venovať náš čas a energiu, aby sme znovu sprístupnili volejbalové ihrisko. Dlho nebolo čistené, preto zarástlo burinou. Ihrisko bolo pred naším „zásahom“ nepoužiteľné, no po našej práci je ho možné opäť používať.

Z dvojdňového snaženia vznikol tento záznam a jeho zverejnením chceme inšpirovať ľudí, aby pomáhali svojmu okoliu a venovali svoj čas, prácu a energiu bez nároku na odmenu v prospech zlepšenia životného prostredia, zdravotne postihnutých, sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, starých a osamelých ľudí alebo týraných a opustených zvierat, jednoducho čohokoľvek, čo urobí náš svet krajším a lepším.
 

Copyright © 2024 Šamorínčan