sobota, 20. júl. 2024

OZ Šamorínčan realizoval prieskumy verejnej mienky

17.5.2021, 13:55
Peter Gábor

Občianske združenie Šamorínčan v rámci projektu "Šamorínčan – informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne“ zorganizoval prieskumy verejnej mienky medzi podnikateľmi, občanmi nášho mesta, predstaviteľmi Mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v našom meste a medzi mladými obyvateľmi nášho mesta (študentmi gymnázií a žiakmi základných škôl).

Naše mesto neslúži len na prespávanie. Je domovom ľudí, ktorí sa zaujímajú a angažujú v živote našej dvojjazyčnej komunity. A mesto sa zas voči nim otvára, stáva transparentnejším a otvorenejším. Umožňuje aktívnu účasť na jeho správe a to nielen prostredníctvom volieb ale aj možnosťou napr. participatívneho rozpočtu. Ide tiež s dobou napríklad používaním vychytávok konceptu smart city a myslí na budúcnosť mladej generácie.

Na to ako vnímajú mesto, zmeny v ňom, čo by so priali zmeniť a mnohé ďalšie otázky boli zamerané prieskumy verejnej mienky. Prinášame vám výsledky týchto prieskumov. Prieskum medzi mladými ešte prebieha - jeho výsledky budú vyhodnotené v júli.

Zopár zaujímavostí z prieskumov:

Podnikatelia:

Celkovo sú podnikatelia v meste spokojný s mestom Šamorín a regiónom ako miestom na podnikanie. Aj napriek koronakríze, ktorá vo veľkej miere poznačila podnikanie nielen v našom regióne sa podnikatelia pozerajú do budúcnosti pozitívne a plánujú aj rozvoj svojich aktivít. 

prieskum1

(Viac v priloženom materiáli)

Občania: 

Pomerne vysoké percento respondentov nechcelo alebo nevedelo odpovedať na otázku ako sú s prácou samosprávy, čo svädčí aj o tom, že skoro pätina obyvateľov sa s prácou mestskej samosprávy vôcec nezaoberá alebo nemá o nej prehľad. Hovorí o tom aj fakt, že v oblasti transparentnosti mestského rozpočtu až 27% zvolilo možnosť neviem, kým v oblasti životného prostredia alebo kultúry, ktorô sú pre verejnosť viditeľnejšie oblasti iba 17 a 18 percent. V priemere najspokojnejší sú obyvatelia s prácou samosprávy v oblasti kultúry a najmenej spokojní boli s prácou v oblasti investíci.

graf1

V poslednej otázke sme sa pýtali respondentov na obľúbené miesta trávenia voľného času, avšak kvôli pandémických opatrení, ktoré majú značný dopad na možnosti trávenia voľného času, tieto odpovede môžeme považovať len za orientačné. Najobľúbenejšie miesto na trávenie voľného času pre Šamorínčanov je jednoznačne okolie Dunaja, a potom Pomlé. V týchto prípadoch označili len v ojedinelých prípadoch, že tieto miesta nikdy nevavštevujú. Kým X bionic sphere, ihriská a fittness centrá sú atraktívne vždy pre len istú časť populácie ( napr. rodiny s deťmi), Dunaj a Pomlé ponúkajú možnosť na dostupný oddych a trávenie voľného času pre všetkých.

Mimovládne neziskové organizácie:

Spolupráca medzi MNO v Šamoríne a ostatnými organizáciami je na vysokej úrovni. 72,7% organizácií uvádza v prieskume, že spolupracujúcu s inou MNO organizáciou. 45,5% organizácií uvádza aj spoluprácu s Mestským úradom v Šamoríne, 36,4% s iným miestnym úradom. Vo  väčšine prípadov hodnotia túto spoluprácu ako bezproblémovú.

Ako najčastejšie prekážky a ohrozenia svojej činnosti organizácie uvádzajú hlavne nedostatok ľudí vyškolených na písanie projektov a projektové riadenie, finančné prekážky a byrokraciu ohľadom grantových procesov. 

graf2

Sľúbené prieskumy si môžete pozrieť :

Prieskum obyvatelia

Mimovládne neziskové organizácie

Prieskum podnikatelia

logá

 

Copyright © 2024 Šamorínčan