nedeľa, 14. júl. 2024
Primátor Gabriel Bárdos: Ľudia neodmietli platené parkovanie

Primátor Gabriel Bárdos: Ľudia neodmietli platené parkovanie

20.1.2017, 08:32
Slávka Gáborová

Po verejnej debate k platenému parkovaniu v centrálnej časti Šamorína si vedenie mesta myslí, že občania to akceptovali a parkovací systém nepotrebuje zásadné zmeny.

Aj tento článok môžete čítať vďaka tomu, že Šamorínčan existuje. Chcel by som Vás požiadať o podporu: Hľadáme 500 predplatiteľov Šamorínčana.

Verejná diskusia sa uskutočnila v utorok večer v kultúrnom stredisku a zúčastnilo sa jej cez 60 ľudí. Medzi nimi boli predstavitelia mesta, poslanci, zamestnanci mestského úradu ako aj samotná verejnosť.

Stretnutie sa uskutočnilo na základe otvoreného listu primátorovi mesta, ktorý iniciovali manželia Šipošovci. Otvorený list podpísalo zhruba tisíc ľudí.

K výsledkom zasadnutia sa vyjadril pre Šamorínčana primátor mesta Gabriel Bárdos. Kritiku toho, že občianske fórum sa uskutočnilo až sedem mesiacov po spoplatnení, odmieta.

,,Nepovažujem to za až takú veľkú chybu, ako sa o tom hovorí. Možno, keby sa debata uskutočnila ešte pred spoplatnením, nikdy by nebolo spustené. Utorkové stretnutie ukázalo, že ľuďom prekážajú čiastkové veci a nie platené parkovanie ako také,“ povedal Gabriel Bárdos.

Podľa neho malo stretnutie význam a pripomienkami občanov sa budú zaoberať príslušné komisie mesta ako aj prizvaní odborníci.

,,Zozbierame a zvážime podnety, ktoré máme a tie opodstatnené zapracujeme do parkovacieho systému,“ uviedol primátor mesta.

K prípadným zmenám v parkovacom systéme však mesto pristúpi až po jeho ročnom fungovaní, ktoré uplynie 1. júna 2017.

Kým primátor pripúšťa, že potrebné je riešiť situáciu živnostníkov a ľudí, ktorí používajú služobné alebo benefičné autá, bezplatné krátkodobé platenie podľa neho veľký význam nemá. Mesto tiež uváži možnosť tzv. hosťovského parkovania a riešiť sa budú aj dodávky či malé nákladné vozidlá.

Mesto však zváži aj rozšírenie plateného parkovania na ďalšie sídliská či oblasti.

,,K tomu však určite nepríde skôr ako bude vypracovaný územný generel dopravy. Tento dokument určí ďalšie smerovanie statickej dopravy,“ dodal primátor. Na dokumente sa už pracuje a prvé výstupy sa dajú očakávať v prvej polovici roka.

Primátor ďalej uviedol, že všetky príjmy z plateného parkovania smerujú na osobitný účet a budú použité len na rozvoj miestnej dopravnej infraštruktúry. Na tomto účte sa nachádza už zhruba 40 000 eur.

Prvé investičné akcie budú zahrnuté už do tohtoročného rozpočtu. ,,Zrejme bude zadaná aj úloha na vypracovanie projektovej dokumentácie k parkovaciemu domu,“ povedal ešte primátor mesta.

Podľa neho verejnosť dostane na zváženie niekoľko miest, kde by parkovací dom mohol stáť. V horizonte najbližších rokov by mohol byť postavený jeden až dva parkovacie domy.

Copyright © 2024 Šamorínčan