sobota, 2. mar. 2024
img_7625-e1479810307375

Oznámenie

29.12.2016, 13:46
Oznam

Mesto Šamorín oznamuje občanom, že spoločnosť K Gryf, s.r.o. k 31. 12. 2016 ukončí svoje pôsobenie s prevádzkovaním ambulancie lekárskej služby prvej pomoci v priestoroch Polikliniky Šamorín.

Mesto Šamorín vyvolalo v tejto veci rokovania s riaditeľkou odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja, ktorá vo svojom stanovisku uvádza:

„Trnavský samosprávny kraj konštatuje, že ukončením prevádzkovania ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v Šamoríne sa začína naplňať vízia Ministerstva zdravotníctva SR smerujúca k vytvoreniu tzv.” Novej Pohotovosti”  ktorá smeruje k zníženiu počtu ambulancií lekárskej služby prvej pomoci v rámci SR. V pripravovanom materiáli MZ SR sa nepočíta s ambulanciou lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v Šamoríne.

Trnavský samosprávny kraj odporúča občanom, aby sa obrátili na existujúce ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých a to v Dunajskej Strede a Galante, ktoré zároveň poverí zabezpečením zdravotenej služby prvej pomoci aj pre dospelých obyvateľov mesta Šamorín a okolia.”

Vážení občania! Ubezpečujeme Vás, že Mesto Šamorín aj naďalej urobí všetky možné kroky pre zachovanie lekárskej služby prvej pomoci. Nádejáme sa, že v priebehu januára 2017 začne ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v Šamoríne prevádzkovať nový prevádzkovateľ.

Zatiaľ Vás však prosíme, aby ste sa od 01. 01. 2017 v prípade potreby obrátili na lekársku službu prvej pomoci v Dunajskej Strede.

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že poskytovanie záchrannej zdravotnej služby (sanitka záchrannej zdravotnej služby s 2 členným presonálom a lekárom) ostáva naďalej zachované v súčasnej podobe a úrovni.

O vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať.

Gabriel Bárdos, primátor mesta

Copyright © 2024 Šamorínčan