sobota, 13. júl. 2024
Pohotovosť pre dospelých má v Šamoríne nádej na zachovanie

Pohotovosť pre dospelých má v Šamoríne nádej na zachovanie

10.2.2017, 15:15
Slávka Gáborová

V Šamoríne by mohla zostať pohotovosť pre dospelých aj po avizovanej reforme ministerstva zdravotníctva.

Podľa rezortu zdravotníctva má časť ambulancií zaniknúť a starý systém má nahradiť pevná sieť Ambulantnej pohotovostnej siete. V tejto sieti sa Šamorín momentálne nenachádza a naše mesto má patriť pod Dunajskú Stredu.

V pevnej ambulantnej sieti budú lekári slúžiť od 16.00 do 07.00 hod. a počas dní pracovného pokoja nepretržite. ,,Dostupnosť navrhovanej novej pevnej siete je na 98 percent do 30 minút. To znamená, že 98 % obyvateľov bude mať pohotovostnú službu k dispozícii do 30 minút,” uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR.

Okrem vytvorenia pevnej siete však ministerstvo umožní vytváranie pohotovostných ordinácií takzvanej doplnkovej pohotovostnej služby.

,,Ak sa však niektoré miesto v pevnej sieti nenachádza, organizátor ho môže pokryť doplnkovou ambulantnou pohotovostnou službou v danom okrese. Samozrejme, v prípade akútnych, teda život ohrozujúcich stavov, príde k pacientovi záchranka (sanitka), posádka poskytne pacientovi potrebnú zdravotnú starostlivosť a prevezie do zdravotníckeho zariadenia,” dodala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Podľa jej slov by tak v našom meste mohla fungovať “doplnková” pohotovostná ambulancia. Ordinácia by bola otvorená v čase od 16.00 do 22.00 hod.

Takúto ambulanciu by však v našom meste musel zriadiť poskytovateľ z pevnej ambulantnej siete.

Podľa hovorkyne o návrhu ministerstva zdravotníctva bude ešte diskutovať verejnosť a legislatívny proces je ešte len na začiatku.

,,Pri zmenách zohľadňujeme a budeme zohľadňovať potreby pacientov, návrhy odbornej verejnosti, ako aj vyšších územných celkov, nakoľko chceme, aby konečné riešenie bolo výsledkom odborného a spoločenského konsenzu,” dodala na záver hovorkyňa Z. Eliašová.

Šamorínskou pohotovosťou sa minulý štvrtok zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo. To schválilo pre terajšieho prevádzkovateľa spoločnosť Rescue – BH mimoriadnu dotáciu vo výške 4800 eur.

Dotácia má čiastočne pokryť náklady spoločnosti na prevádzku ambulancie v mesiaci február, keďže je momentálne zazmluvnená len so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Podľa údajov Rescue – BH sa predpokladané celkové februárové náklady na prevádzku ambulancie pohybujú vo výške 9600 €.

Spoločnosť Rescue – BH uviedla, že od 1. marca bude zazmluvnená už so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Poslanec Imrich Tóth však v tejto súvislosti uviedol, že doterajšia celoročná dotácia pre pohotovosť vo výške 7000 € zrejme už nebude postačovať.

Podľa ministerstva zdravotníctva bude doterajší systém pohotovostí fungovať do 31. marca 2018.

poliklinika

Pohotovosť sídli v budove starej polikliniky. Vchádza sa cez dvor, z Kláštornej ulice. 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan