sobota, 13. júl. 2024
img_8855

Mesto si vypočulo názory ľudí na platené parkovanie

18.1.2017, 16:08
Slávka Gáborová

Vo včerajších podvečerných hodinách sa uskutočnilo dlho očakávané verejné zhromaždenie k platenému parkovaniu v centrálnej časti mesta. Diskutovalo sa sedem mesiacov po zavedení spoplatneného parkovania.

Aj tento článok môžete čítať vďaka tomu, že Šamorínčan existuje. Chcel by som Vás požiadať o podporu: Hľadáme predplatiteľov Šamorínčana.

V sále kultúrneho strediska sa zišlo niekoľko desiatok občanov, vedenie mesta, poslanci, ako aj zamestnanci mestského úradu. Na rokovanie prišli aj viacerí zástupcovia médií.

Zhromaždenie otvoril primátor mesta Gabriel Bárdos s odvolaním sa na požiadavku signatárov otvoreného listu manželov Šipošovcov, ktorý podpísalo zhruba tisíc ľudí. Privítal všetkých prítomných a apeloval na dôstojný a kultivovaný priebeh stretnutia.

Primátor mesta v úvodnej reči tiež zhrnul dôvody, pre ktoré sa samospráva rozhodla zaviesť platené parkovanie. Predchádzala tomu analýza dopravnej situácie z rokov 2007 a 2008. Cieľom plateného parkovania je podľa primátora, aby sa v centre mesta znížil počet vozidiel, zvýšil počet parkovacích miest, zdynamizovala statická doprava a zlepšila bezpečnosť, kvalita ovzdušia a dopravnej infraštruktúry.

Po tomto úvodnom slove dostal slovo p. Jozef Šipoš, ktorý ocenil rozhodnutie samosprávy pristúpiť na verejnú diskusiu a tiež vyzval ku konštruktívnemu a vecnému prístupu. Následne sa začala samotná debata.

Ako prvá vystúpila obyvateľka Čilistova, ktorá vyzdvihla, že v centre meste sa spoplatnením vytvorili voľné parkovacie miesta a zlepšila sa situácia ohľadne dopravy, čím prezentovala svoj pohľad na pozitívne aspekty zavedenia plateného parkovania v centre mesta

Nasledujúci diskutéri však zväčša poukazovali na ťažkosti, ktoré sú spojené so zavedením spoplatneného parkovania a viacerí navrhli aj možné riešenia týchto situácií.

Za najvážnejší problém označila väčšina z nich „diskrimináciu“ obyvateľov mesta s trvalým pobytom v meste, ktorí sú živnostníkmi alebo používajú služobné, firemné či benefičné vozidlá, oproti takým istým občanom, ktorí využívajú vlastné motorové vozidlá.

Kým občan s trvalým bydliskom a s vlastným autom za parkovanie vo svojej zóne neplatí a v domácnosti môžu byť napr. aj tri takéto autá, jeho sused – živnostník s trvalým pobytom, platí až 210 eur za auto na rok. Na tento fakt poukázali aj používatelia služobných a benefičných vozidiel, ako aj jeden občan, ktorý má požičané auto od brata na dlhodobé používanie.

S týmto súvisia aj ďalšie otázky. Diskutéri poukázali na to, že v niektorých častiach mesta sa problém s parkovaním nevyriešil. ,,V našej časti nebol a nie je problém zaparkovať počas dňa. Keď sa však ľudia vrátia z práce, nemajú kde stáť. Aký má potom spoplatnenie zmysel?“ zaznelo viackrát.

Problémom je aj zonácia na 6 resp. 7 oblastí. ,,Keď prídem neskoro v noci z práce, vo svojej zóne nezaparkujem a ráno musím vstať a preparkovať auto do svojej zóny, aby som nedostal pokutu,“ povedal ďalší občan.

img_8845-1

Viacerí diskutéri poukázali aj na to, že ľudia po zavedení plateného parkovania začali odstavovať svoje vozidlá v nespoplatnených častiach mesta, akými sú napr. parkovisko na Čilistovskej alebo stoja na Školskej ulici. Týka sa to však Bratislavskej, Pomlejskej, pri Bille, autobusovej stanici a pod... Vyzvali v tejto súvislosti na zrušenie zonácie v súčasnej podobe a rozšírenie plateného parkovania na celé mesto.

Ďalší občania hovorili o potrebe zavedenia bezplatného krátkodobého parkovania (15 min. až 60. min) ale aj tzv. hosťovského – v prípade návštevy rodinných príslušníkov a podobne.

Diskusia sa niesla v pomerne vecnej atmosfére. Na zhromaždení zaznela kritika systému, niekoľko občanov však so spoplatnením vyjadrilo aj spokojnosť.

Je len samozrejmé, že obyvateľ Mliečna či Čilistova má na parkovanie v centre mesta iný názor ako obyvateľ spoplatnenej časti mesta, ktorého sa to priamo týka a nebodaj, ešte je aj drobným živnostníkom či používateľom služobného auta.

Aktivista Martin Simurda v tejto súvislosti vyzval vedenie mesta, aby samospráva pri nastavovaní systému spoplatnenia viac myslela na ľudí než na inkasovanie peňazí.

Predstavitelia mesta viackrát uviedli, že získané zdroje z parkovného budú použité na rozvoj miestnej dopravnej infraštruktúry a o tejto otázke by mala prebiehať otvorená verejná diskusia.

Podnety občanov boli zozbierané a samospráva bude na ne reagovať.

Primátor Gabriel Bárdos sa k verejnému zhromaždeniu vyjadrí zajtra. Neskôr budú reagovať aj signatári otvoreného listu manželia Šipošovci.

Ucelené požiadavky na zmenu parkovacieho systému predložil aj p. Martin Polovka, ktorý sa tejto problematike venuje od začiatku zavedenia spoplatneného parkovania. Budeme o tom informovať.

img_8847

Copyright © 2024 Šamorínčan