2022. szep. 28., szerda
Polgármesterünkkel, Bárdos Gáborral beszélgettünk: Az emberek nem utasították el a parkolási díj fizetését

Polgármesterünkkel, Bárdos Gáborral beszélgettünk: Az emberek nem utasították el a parkolási díj fizetését

2017.1.20. 08:32
preklad - Both Enikő

A város vezetése részt vett a keddi nyilvános lakossági fórumon, és az ott elhangzott vélemények alapján azt gondolja, városunk lakosai elfogadták a város központi részében bevezetett fizetett parkolás tényét, a rendszer nem igényel alapvető változtatásokat.

A nyilvános lakossági fórum kedden este zajlott a kultúrházban több mint 60 ember  - a város vezetői, képviselők, a városi hivatal alkalmazottai, valamint maguk a polgárok– részvételével.

A polgárokkal való találkozóra a város polgármesteréhez intézett, a Šipoš házaspár kezdeményezésére született nyílt levél szolgáltatta az alapot. A nyílt levelet körülbelül ezer ember írta alá.

A találkozó eredményéről Bárdos Gábor, Somorja polgármestere beszélt a Samorincan.sk –nak is. Az arra vonatkozó kritikát, hogy a lakossági fórumra csak a parkolási díj bevezetése után hét hónapra került sor, elutasította.

„Nem tartom ezt a dogot annyira nagy hibának, mint ahogy azt mondják. Ha a véleménycserére még a bevezetés előtt kerül sor, talán sose vezetjük be. A keddi találkozó megmutatta azt is, hogy az emberek a dolog részleteivel elégedetlenek, nem magával a fizetett parkolás tényével.“ – mondta Bárdos Gábor.

A polgármester szerint a lakosokkal való találkozásnak számára komoly jelentősége volt, és a polgárok javaslataival foglalkozni fognak a város illetékes bizottságai, valamint az ebbe bevont szakértők is.

„A javaslatokat összegyűjtjük és megfontoljuk, és a megalapozottak beledolgozzuk a parkolási rendszerbe.“ – folytatta a polgármester.

A parkolási rendszer működésébe esetleges változást a város viszont csak a rendszer egy éves működése után vezet majd be, ami 2017. június 1. –vel telik le.

Amíg a polgármester megengedi, hogy a kisiparosok, vállalkozók, szolgálati autót magáncélokra is használók helyzetére megoldást kell keresni, addig szerinte a rövid időre szóló ingyenes parkolás lehetővé tételének nincs nagy jeletősége. A város úgyszintén fontolóra veszi az ún. „vendégautó“ parkolásának a lehetőségét is, és megoldást fog keresni a kisteherautók és a szállítóautók problémájára is.

A város viszont fontolóra veszi a parkolási díj bevezetését a város többi területén és részén is.

,,Erre biztosan nem kerül hamarább sor, mint amikor kidolgozzuk az általános  területi forgalmi tervezetet. Ez a dokumentum fogja meghatározni a statikus forgalom kezelését és irányait   is. A dokumentumon már dolgozunk, az első  eredmények az év első felében várhatóak.

A polgármester továbbá elmondta azt is, hogy a parkolási díj beszedéséből származó valamennyi bevétel elkülönített számlára kerül, és ezt a pénzt csakis a város infrastruktúrájának fejlesztésére fordítják. A számlán jelenleg megközelítőleg 40.000  euró van.

Az első befektetési aktivitások már az idei költségvetésben is benne lesznek. „Nyilván ki fogjuk adni feladatként  egy parkolóház projektjének a megtervezését is. “ – mondta még a polgármester.

Szerinte a nyilvánosság is megfontolási lehetőséget kap majd a parkolóház lehetséges helyével kapcsolatban. Az elkövetkező néhány évben egy vagy két parkolóház megépítésének a lehetőségéről beszélhetünk.

A fordítás azon olvasóink kezdeményezésének köszönhetően született, akik szeretnének tenni a kétnyelvű Samorincan.sk megmaradásáért. Ha szeretnének bennünket megkeresni, akkor várjuk leveleiket samorincan [at] gmail.com emailcímen.

Copyright © 2022 Somorjai