piatok, 21. jún. 2024
spalovna

Ministerstvo životného prostredia: Osud spaľovne má v rukách mesto Šamorín

6.4.2016, 20:20
Slávka Gáborová

Po dlhých mesiacoch ticha, prišla táto správa ako blesk z jasného neba.

Zámer spoločnosti SPV Dálovce postaviť v Šámote závod na plazmové spracovanie komunálneho odpadu prešiel na ministerstve životného prostredia procesom posudzovania možných vplyvov na životné prostredie.

,,Výsledkom celého tohto procesu je vydanie záverečného stanoviska, ktoré však v žiadnom prípade nenahrádza stavebné povolenie. Ministerstvo životného prostredia SR nie je povoľujúcim orgánom samotnej stavby,” uviedol Juraj Rybanský, hovorca ministerstva životného prostredia.

Znamená to, že spoločnosť SPV Dálovce zo stavbou spaľovne ešte nemôže začať.

,,Vydané záverečné stanovisko má odporúčací charakter a je jedným z viacerých podkladov pre povoľovacie konanie. Povoľovacím orgánom je v tomto prípade Slovenská inšpekcia životného prostredia. Samotnému povoleniu ešte predchádza vydanie územného rozhodnutia, ktoré, ak chce investor vybudovať takéto zariadenie, musí vydať mesto Šamorín. Mesto v konečnom dôsledku rozhodne o povolení resp. nepovolení stavby.” vysvetlil Juraj Rybanský, hovorca ministerstva životného prostredia.

Podľa ministerstva tak má v celú vec v rukách mesto Šamorín. To sa k vývoju udalostí postavilo zdržanlivo a svoje ďalšie kroky nechcelo konkretizovať.

,,Nie je dobré, aby sme unáhlene reagovali na vydané stanovisko ministerstva životného prostredia. Určite to ešte neznamená, že sa začína s výstavbou spaľovne,” reagoval viceprimátor Csaba Orosz.

Spoločnosti SVP Dálovce deklarovala, že so stavbou plazmovej spaľovne chce začať ešte v marci 2016. Dobu výstavby odhadla na 19 až 24 mesiacov so šesť mesačnou skúšobnou prevádzkou.

Informáciu o záverečnom stanovisku k plazmovej spaľovni nájdete na stránke enviroportal.sk.

Do stanoviska môžete nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 1. mája 2016 v úradných hodinách na Mestskom úrade, v kancelárii na 2. poschodí, č. dverí 6.

Copyright © 2024 Šamorínčan