štvrtok, 25. júl. 2024
voda_vodovod

Podľa predstaviteľov mesta je pitná voda v Šamoríne bez závad

28.3.2018, 13:32
oznam

Požiadali sme mesto o stanovisko k informácii o zvýšenej hladine pesticídu v pitnej vode, ktorá bola uverejnená na stránke Moderný Šamorín pre všetkých.

Mesto nás vo svojom stanovisku odkázalo na článok, ktorý bol uverejnený na mestskej stránke dňa 6.marca. Celý článok po kliknutí na čítaj ďalej.

Vzorky vody odoberala  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. ešte začiatkom novembra. Prítomnosť atrazínu alebo ďalších zo štyroch skúmaných pesticídov vo vzorkách nezistili.

Pôvodný článok tu.

Vo viacerých internetových médiách sa objavila správa o tom, že po obciach Baka, Trstená na Ostrove, Jurová, Holice, Lúč a Blatná na Ostrove namerali mierne zvýšenie hladiny atrazínu (119 ng/l) aj na Hornom Žitnom ostrove, vo vodnom zdroji obce Veľká Paka, z ktorého je zásobovaná aj časť Mierova. Nakoľko viac našich občanov sa obrátilo na nás s otázkami ohľadne kvality pitnej vody v Šamoríne, oslovili sme Ing. Ladislava Sebőa, riaditeľa dunajskostredského odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Nitre.

„Naša spoločnosť zahájili v súlade s platnými nariadeniami, avšak nad rámec predpisov monitoring piatich pesticídov vo vodných zdrojoch na území nášho okresu. Keďže ide o pomerne rozsiahle územie, odber vzoriek a ich analýza zahájená 2. novembra potrvala niekoľko dní. Najprv sme hodnotili vzorky odobraté z vodných zdrojov, ktoré spravuje naša spoločnosť. V Šamoríne boli 8. novembra odobraté vzorky zo všetkých, čiže z troch zdrojov, avšak prítomnosť atrazínu alebo ďalších zo štyroch skúmaných pesticídov sme v nich nezistili. V ďalšej časti monitoringu, ktorá potrvala do konca novembra, sme preskúmali aj distribučnú sieť pitnej vody” – uviedol riaditeľ.

Vodné zdroje, ktoré zásobujú obyvateľov nášho mesta pitnou vodou, sa nachádzajú v hĺbke 80 až 100 metrov. Ďalšie otázky sa môžu vynoriť v súvislosti s ilegálnou skládkou nebezpečného odpadu vo Vrakuni (Bratislava), ktorá kvôli pohybu podzemných vôd môže taktiež ovplyvniť kvalitu pitnej vody Žitného ostrova. Podľa plánov by mala byť táto skládka zlikvidovaná ešte behom tohto roka.

Copyright © 2024 Šamorínčan