štvrtok, 25. júl. 2024
Mierne zvýšenie hladiny Atrazínu v pitnej vode aj vo Veľkej Pake a v Mierove

Mierne zvýšenie hladiny Atrazínu v pitnej vode aj vo Veľkej Pake a v Mierove

19.2.2018, 06:51
Peter Gábor

Vážení občania, po problémoch s pitnou vodou na Žitnom ostrove, obec Veľká Paka dáva opakovane vypracovávať analýzu pitnej vody z obecného vodovodu.

Prvá skúška vody vykázala mierne zvýšenú hladinu ATRAZÍNu (119 ng/l). Posledné odbery ukázali, že má klesajúcu tendenciu (pod 100 ng/l).
Úzko spolupracujeme s RÚVZ v DS, ktorý v týchto dňoch vydá pre našu obec výnimku na konzumáciu vody. Na základe zistených skutočností bolo vypracované aj hodnotenie zdravotného rizika.
Neodporúčame konzumáciu vody kojencom, ako ani konzumáciu vody z domových studní, ktorých vzorka nebola kontrolovaná.
Kvalitu vody budeme naďalej pozorne sledovať a informovať Vás o všetkých zmenách!

Ivan Seňan - starosta obce.

zdroj: http://www.velkapaka.sk/aktuality/pitna-voda-413sk.html a felvidek.ma

V Mierove tiež zatiaľ nedoporučujú piť vodu z vodovodu pre deti do 3 rokov a tehotným mamičkám.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan