nedeľa, 14. júl. 2024
Denník N: Vodárne dostali pokutu za to, že ihneď nevarovali pred pesticídom v pitnej vode na Žitnom ostrove

Denník N: Vodárne dostali pokutu za to, že ihneď nevarovali pred pesticídom v pitnej vode na Žitnom ostrove

14.2.2018, 18:28
Denník N

Hygienici namerali hraničné množstvo pesticídu atrazín v ďalších dvoch obciach na Žitnom ostrove. Tam vodárne žiadajú o výnimku, aby ľudia mohli túto vodu piť aj naďalej.

V decembri namerali atrazín v Trstenej na Ostrove, Bake, Jurovej, Holiciach, Lúči na Ostrove a Blatnej na Ostrove. Vodárne na vodné zdroje namontovali uhlíkové filtre, ktoré majú problém vyriešiť. Teraz sa však namerali hraničné hodnoty atrazínu aj v obciach Veľká Paka a Mierovo.

Informáciu priniesol Denník N.

Západoslovenské vodárne musia zaplatiť pokutu za pomalé informovanie o znečistení pitnej vody pesticídom atrazín.

Znečistenú vodu pili ľudia v šiestich obciach na Žitnom ostrove. Vo vode z vodovodu mali tri- až päťkrát viac pesticídu, než je povolené množstvo. Vodárne zasiahli tak, že na vodné zdroje nainštalovali uhlíkové filtre a voda by už vo vodovodoch mala byť pitná.

Regionálna hygiena teraz pokutuje Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, ktorá do týchto obcí dodáva pitnú vodu. Hygiena tvrdí, že vodárne mali o znečistenej pitnej vode informovať rýchlejšie.

„Oznámenie pre RÚVZ Dunajská Streda o prekročení najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídu atrazín v uvedených vodovodoch nevykonali bezodkladne,“ informuje Rozália Robotková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede o pokute pre vodárne. Regionálna hygiena začala správne konanie voči vodárňam dva dni pred Vianocami.

Vodárne sa proti rozhodnutiu hygieny neodvolali, teraz majú zaplatiť pokutu 500 eur. Hygiena im mohla dať pokutu až do výšky 20-tisíc eur.

Vodární sme sa spýtali, či už pokutu uhradili, odpovedali, že „úhrada pokuty je internou záležitosťou“.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť je firma, v ktorej majú podiely mestá a obce zo západného Slovenska mimo Bratislavského kraja – od Komárna cez Nitru až po Partizánske.

O pesticíde vedeli už v roku 2009

Prvé meranie na atrazín robili vodárne 2. novembra 2017 a druhé, opakované meranie na konci novembra. Vodárne mali výsledky druhého merania najneskôr 7. decembra, hygienu však o vysokom množstve atrazínu informovali až o sedem dní neskôr.

To znamená, že vodárne o prekročení povoleného množstva atrazínu neinformovali bezodkladne, ako im prikazuje zákon. Hygiena po doručení výsledkov okamžite vydala zákaz piť vodu z vodovodu v šiestich zasiahnutých obciach a v týchto obciach boli potom cez Vianoce bez pitnej vody, vozili im ju v cisternách.

Obce, kde v decembri zakázali piť vodu

  • Trstená na Ostrove,
  • Baka,
  • Jurová,
  • Holice,
  • Lúč na Ostrove,
  • Blatná na Ostrove.

Hoci vodárne dostali pokutu za týždňové omeškanie, poslankyňa SaS Anna Zemanová v januári informovala o tom, že informácia o zvýšenom množstve atrazínu v podzemnej vode na Žitnom ostrove bola známa už od roku 2009.

Práve vtedy totiž Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na viacerých miestach nameral zvýšené množstvo tohto pesticídu a tieto svoje zistenia uverejnil vo svojej ročenke, ktorá je verejne dostupná na ich stránke. Zvýšené množstvo pesticídu SHMÚ nameral aj v ďalších rokoch.

Na tieto zistenia však nenadväzovali žiadne ďalšie opatrenia. Zemanová hovorí, že o tieto informácie sa mali ďalej zaujímať ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo životného prostredia. Ak sa tak nestalo, môže podľa nej ísť o systémovú chybu, ktorú treba odstrániť, aby medzi sebou tieto organizácie komunikovali a informovali sa o dôležitých zisteniach.

Vodárne pitnú vodu na Žitnom ostrove na atrazín prvý raz testovali až koncom minulého roka. Stále sa teda nevie, či ľudia v šiestich obciach nepili znečistenú vodu roky.

Pesticíd ohrozuje pitnú vodu aj v ďalších obciach

Rozália Robotková z regionálnej hygieny tvrdí, že si nedávno robili aj vlastné analýzy, ktoré potvrdili hraničné hodnoty atrazínu aj vo verejných vodovodoch ďalších dvoch dedín, Veľká Paka a Mierovo. Vodárne teraz úrad žiadajú o „výnimku na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa atrazínu“.

„Uvedené žiadosti sú v štádiu vybavovania,“ hovorí Robotková.

Celý článok: Vodárne dostali pokutu za to, že ihneď nevarovali pred pesticídom v pitnej vode na Žitnom ostrove

Copyright © 2024 Šamorínčan