štvrtok, 25. júl. 2024
glass-of-water-2841192_1280

Denník N: Zverejnila výsledky rozboru vody, vodárne za tým vidia ohováranie

30.3.2018, 17:33
Denník N
Pixabay

S láskavým súhlasom prinášame článok Denníka N, ktorý sa zaoberá situáciu v Šamoríne po zverejnení článku, že voda v miestnom vodovode obsahuje pesticídy.

Obyvatelia Žitného ostrova už niekoľko mesiacov žijú s pocitom, že pitná voda, ktorú majú doma, môže byť znečistená pesticídmi. Päť dedín v okolí Gabčíkova malo niekoľko týždňov odstavené verejné vodovody pre znečistenie pesticídmi a dodnes nie je zrejmé, aký je ich pôvod. Ľudia sa preto oveľa viac zaoberajú tým, čo pijú.

„Medzi ľuďmi táto téma rezonuje. Všade v okolí majú niečo vo vode,“ hovorí žena zo Šamorína, ktorá si nechala pred pár dňami v akreditovanom laboratóriu skontrolovať vodu, čo im doma tečie z kohútikov.

Za test v laboratóriu ALS zaplatila okolo sto eur a obratom jej poslali výsledky: vo vode sa nachádza pesticíd chloridazón a jeho metabolity. To znamená, že vo vode sa tento pesticíd rozkladá na ďalšie látky. Jeden z týchto metabolitov (chloridazón desfenyl) trojnásobne prekročil povolené množstvo, ktoré určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva.

Takýto výsledok si objednávateľka nenechala pre seba a napísala o tom na Facebook. „Neviem si predstaviť, že by som o tých výsledkoch ostatných Šamorínčanov neinformovala,“ vysvetľuje, prečo tak spravila. Po reakcii vodární si želá zostať v anonymite.

A ako teda tí, čo za vodu zodpovedajú, zareagovali? Úrad verejného zdravotníctva aj vodárne tvrdia, že voda je stále pitná a nie je dôvod na paniku. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá v tejto oblasti pitnú vodu dodáva, za zverejnenie tejto informácie podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy a ohováranie.

Podľa vyhlášky je to problém

Vo vyhláške ministerstva sú jasne stanovené limity pre pitnú vodu. Pre metabolity pesticídov platí, že by ich množstvo nemalo prekročiť hranicu 0,1 mikrogramu na liter. Laboratórium vo vode nameralo 0,32 mikrogramu na liter.

Úrad verejného zdravotníctva súhlasí s tým, že táto látka prekračuje povolený limit. Dodáva však, že nie je relevantná, a teda sa na ňu stanovené limity neuplatňujú. Čo to znamená? Relevantné metabolity sú tie, ktoré majú podobné toxické vlastnosti ako pôvodný pesticíd. Tie nerelevantné by mali byť menej toxické než pôvodný pesticíd.

Na Slovensku žiadna smernica alebo vyhláška nestanovuje, ktoré metabolity sú relevantné a ktoré nie. V Česku už takéto rozdelenie majú. Chloridazón desfenyl je tam považovaný za nerelevantný metabolit, ktorého množstvo v jednom litri môže dosiahnuť aj 6 mikrogramov a voda by aj tak nemala ohrozovať zdravie človeka.

Relevancia metabolitov sa posudzuje podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskej komisie.

Vodárne tento pesticíd nemonitorovali

Vodárne upozorňujú, že vzorku vody neodobralo laboratórium, ale obyvateľka Šamorína. Teraz spravia svoje vlastné testy a až potom celú situáciu vyhodnotia.

Žena zo Šamorína hovorí, že vzorku odoberala presne podľa pokynov laboratória do ich odberového boxu so štyrmi skúmavkami. Laboratórium ALS sa k situácii vyjadrovať nechce.

Vodárne v súčasnosti chloridazón ani jeho metabolity nemonitorujú. Dôvodom je, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP), ktorý eviduje prípravky používané v jednotlivých oblastiach, ich o používaní chloridazonu v Trnavskom kraji neinformoval.

Podobne sa vyjadruje aj Úrad verejného zdravotníctva. „Dodávateľ pitnej vody je povinný vyšetrovať tie pesticídy, ktoré v oblasti prichádzajú do úvahy. Metabolity chloridazónu nepatria ani na základe dlhodobého monitorovania podzemných vôd na Slovensku k vytypovaným metabolitom pesticídov,“ tvrdí hovorkyňa hygieny Zuzana Drobová.

Obmedzovať pitie alebo používanie pitnej vody v Šamoríne nebudú, situáciu však naďalej monitorujú.

Poslankyňa Anna Zemanová (SaS), ktorá sa dlhodobo venuje znečisteniu vody v Bratislave a na Žitnom ostrove, tvrdí, že je to trocha inak. „Dodávateľ pitnej vody je povinný robiť analýzy aj na látky, ktorých výskyt je v danej lokalite pravdepodobný na základe spracovaného manažmentu rizík, pričom prvoradou úlohou je ochrana zdravia ľudí pred nepriaznivými účinkami kontaminovanou pitnou vodou. Na základe znečistenia susediacich vodárenských zdrojov je ich povinnosťou vykonávať rozšírené analýzy a odberateľom dať pravdivé informácie o kvalite,“ hovorí Zemanová.

Úrad pre verejné zdravotníctvo by podľa nej mal preveriť, či si vodárne plnia všetky svoje povinnosti pri kontrole vody.

Alena Trančíková z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti – teda nie zo spoločnosti, ktorá dodáva vodu v okolí Šamorína, hovorí, že množstvo chloridazónu v pitnej vode monitorujú. Vyhláška ministerstva zdravotníctva však podľa nej presne neurčuje, ktoré pesticídy a látky majú vodárne kontrolovať. Hovorí sa tam len o pesticídoch, „ktoré sa dajú v sledovanej oblasti očakávať“.

Vodárne niektoré látky v pitnej vode nekontrolujú preto, že im ich sledovanie ÚKSUP neodporúča. Aj preto napríklad prehliadli pesticíd atrazín, ktorý už je na Slovensku viac ako desať rokov zakázané používať, a teda ÚKSUP neočakával, že sa v pôde môže nachádzať. Práve túto látku zachytili v piatich obciach na Žitnom ostrove: v Trstenej na Ostrove, Bake, Jurovej, Blatnej na Ostrove, Holiciach a v Lúči na Ostrove. Dnes je už dodávka vody vo všetkých obciach obnovená. Situáciu vyriešili tak, že na vodné zdroje vodárne nainštalovali filtre, ktoré atrazín zachytávajú. Stále sa však neprišlo na to, ako sa atrazín do pitnej vody dostal.

Chloridazón nie je veľmi toxický

Chloridazón je pesticíd, ktorý sa používa napríklad pri pestovaní cukrovej repy.

„V porovnaní s atrazínom, ktorý zachytili, je podstatne menej nebezpečný. V tele človeka sa nehromadí a do 24 hodín sa vylúči močom, respektíve stolicou. Nebola preukázaná jeho karcinogénnosť ani známky systémovej toxicity a to ani pri dlhodobom požívaní,“ vysvetľuje Trančíková.

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že „v súčasnosti nemá žiadnu oficiálnu informáciu o prítomnosti znečistenia vody v Šamoríne“.

Minister László Sólymos už v decembri oznámil, že pre  škandál s atrazínom v pitnej vode inšpekcia ministerstva životného prostredia preverí poľnohospodárske podniky na Žitnom ostrove a bude zisťovať, aké chemické látky používajú. Chceli tak zistiť, odkiaľ znečistenie pesticídom pochádza. Doteraz však kontroly neboli ukončené a jej výsledky nemôžu uverejniť.

Copyright © 2024 Šamorínčan