štvrtok, 25. júl. 2024

Školu v Rohovciach bude riešiť ministerstvo školstva

24.8.2018, 13:26
teraz.sk

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) postúpil problém so zriadením slovenských tried v ZŠ v Rohovciach na riešenie rezortu školstva. Rodičia očakávali, že premiér po svojom vyhlásení bude konať priamo a pomôže rodičom malých detí vyriešiť problém, kam ich zapísať v školskom roku 2019/2020 na povinnú školskú dochádzku.

Ako uviedla Beáta Obradovičová za Iniciatívu BKZ, dotknutí rodičia nečakali, že dostanú iba list, ktorý vedúca Kancelárie predsedu vlády SR poslala na ministerstvo školstva.„Dokumentom odstupuje úrad vlády problém na riešenie rezortu školstva. Rodičia neskrývajú sklamanie. Očakávali, že premiér po svojom vyhlásení bude konať priamo a pomôže rodičom detí vyriešiť problém, kam ich zapísať v školskom roku 2019/2020 na povinnú školskú dochádzku,“ doplnila Obradovičová.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vo svojom stanovisku uviedlo, že si uvedomuje vážnosť situácie, avšak nemá žiadnym zákonom ustanovenú kompetenciu priamo riešiť problematiku plnenia povinnej školskej dochádzky. „MŠVVaŠ SR priebežne rokuje s viacerými zriaďovateľmi s cieľom v rámci svojich kompetencií pomôcť pri riešení konkrétnych problémov spojených s vytváraním podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky detí v ich materinskom jazyku, poskytuje odbornú pomoc a hľadá riešenia smerujúce k odstráneniu problémov, napríklad so starostom obce Rohovce, primátorom mesta Šamorín a tiež so starostami obcí Kvetoslavov a Hviezdoslavov.“

Dotknutí rodičia neočakávajú od ministerstva školstva promptné riešenie, ktoré je nutné zabezpečiť aj legislatívne. To potvrdila aj jedna z rodičov za Iniciatívu BKZ Slávka Brontvajová. „Ako sa samotné ministerstvo už vyjadrilo, nemá kompetencie. Je potrebné zmeniť zákon, ale v našej situácii nemôžeme čakať na zdĺhavé procesy legislatívnej zmeny. My musíme riešiť zúfalú situáciu okamžite. Ak premiér chce naozaj riešiť tento problém, môže poveriť Krajský školský úrad v Trnave. Ten kompetencie na to má,“ dodala.

Obec ako väčšinový zriaďovateľ základných škôl podľa zákona vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ak obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky, môže základnú školu zriadiť okresný úrad v sídle kraja. Obec túto možnosť už v máji na zastupiteľstve odmietla napriek niekoľkým žiadostiam od rodičov, ktorí nazbierali 12 prvákov do prvého ročníka slovenskej ZŠ. Problém bol odložený novému obecnému zastupiteľstvu, ktoré sa sformuje po novembrových komunálnych voľbách.

Viac si môžete prečítať TU.

Copyright © 2024 Šamorínčan