sobota, 13. júl. 2024

Rodičia z Rohoviec: Poslanci parlamentu urobili dôležitý krok pre vznik školy

6.12.2018, 16:12
Slávka Gáborová

Poslanci NR SR schválili zmenu zákona, ktorá môže pomôcť pri probléme, s akým už dlho bojujú rodičia z obce Rohovce.

Tí už takmer rok nahlas upozorňujú na stav školstva na južnom Slovensku a žiadajú riešenie, ktoré ich deťom umožní vzdelávať sa v štátnom jazyku. Poslanci prijatím návrhu zmenili zákon o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve. Aby obce v prípade nevyhnutnosti zriadiť ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, túto skutočnosť neignorovali tak, ako sa to stalo v Rohovciach a okolitých obciach.

Pozmeňujúci návrh v parlamente

Pätica poslancov z vládnej koalície pod vedením Ľubomíra Petráka predložila pozmeňovací návrh, ktorý má pomôcť v prípadoch, s akým bojujú aj Rohovčania. Plénum NR SR návrh schválilo v utorok 4. októbra 95 hlasmi. „Ukázali sme, že aktivizmus rodičov má zmysel. Doterajší systém obce zneužívali. Sme preto vďační predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu, že sa o náš problém zaujímal, hľadal riešenia a poslancom NR SR, že zmenou zákona spresnili pravidlá. Všetky deti bez rozdielu, či sú národnosti maďarskej alebo slovenskej, majú mať rovnaké právo na prístup k základnému vzdelaniu,“ hovorí Erika Krišková  z rodičovského OZ Iniciatíva BKZ. Zmeny v zákone sa týkajú školských obvodov, obec  pri tvorbe obvodu bude musieť prihliadať už aj na záujem obyvateľov o vzdelávanie v štátnom jazyku a riadnu dostupnosť vzdelania. Ak v rámci školského obvodu v okruhu 6 km nie je škola s vyučovacím jazykom slovenským, po novom je možnosť otvoriť triedy aj s menším počtom žiakov. Kompetenciu usmerňovať obce a rozhodovať o zriadení nových školských obvodov má okresný úrad. Ten môže zakročiť v prípade, ak obec alebo obce nezabezpečia školu pre povinnú školskú dochádzku svojich obyvateľov a riadne nezohľadnia nové pravidlá. „Teraz môžu rodičia v okolitých obciach písomne žiadať od samospráv rozumné a spravodlivé riešenia školskej dochádzky. Je dôležitý dialóg a následná spolupráca obyvateľov a samospráv, a ak treba aj širšia medzi susednými obcami,“ dodáva E. Krišková.

Nedodržané sľuby

Rodičia z obce Rohovce v okrese Dunajská Streda združení v OZ Iniciatíva BKZ, žiadali obec o ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Obec im to neumožnila, aj keď o probléme jej zástupcovia vedeli niekoľko rokov, a najbližšia slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne je preplnená a neprijíma žiakov z okolitých dedín. Ďalšia slovenská ZŠ je v Gabčíkove a deti by denne precestovali autobusom viac ako hodinu, išli desiatky minút peši a navyše, autobus, ktorým by mali dochádzať, ani nie je špecializovaný školský. Malé 6-ročné deti by denne podstupovali doslova tortúru. Gabčíkovo bolo jediné riešenie, ktoré obce svojim obyvateľom navrhli. „Pritom nám dosluhujúci starosta Eugen Horváth sľuboval, že ak naše deti neprijme Šamorín, zriadi školu u nás v obci. Sľub nedodržal. Teraz je to už na novom obecnom zastupiteľstve. Veríme, že sa budú držať upraveného zákona a nových pravidiel,  a zohľadnia záujmy všetkých detí bez rozdielu,“ povedala Lenka Žárová z OZ Iniciatíva BKZ.

Viacerí rodičia z dotknutých obcí Báč, Rohovce, Blatná na Ostrove, Kyselica, Macov, Horný Bar, ktorí chceli zapísať minulý a tento školský rok svoje deti do ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, im dokonca prehlasovali trvalý pobyt do Šamorína.

Priestory pre školu sú

Obec Rohovce argumentovala proti otvoreniu slovenských tried tým, že je málo žiakov a nemajú v maďarskej škole dosť miesta. Rodičia z OZ Iniciatíva obe tvrdenia vyvrátili. Urobili si prieskum a vyšlo im, že už tento školský rok by bolo 5 prvákov v slovenskej ZŠ len z Rohoviec, čo je viac ako je momentálne v rohoveckej maďarskej ZŠ. Ak sa prirátajú aj prváci z okolitých obcí, bolo by ich spolu 15. Škola s vyučovacím jazykom maďarským disponuje aj voľnými priestormi, keďže je plná len spolovice. Už teraz po prijatí novely zákona bude obec v rámci určenia školského obvodu musieť opäť preskúmať kapacity školských budov. Pre budúcich žiakov z a okolia je najjednoduchším, najrýchlejším a navyše pre obec najlepším ekonomickým riešením práve umiestnenie slovenských tried v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Tá je ako jediná vhodná kapacitne aj vybavením v širokom okolí. „Je pre nás nesmierne dôležité, aby sa stihla škola otvoriť v budúcom školskom roku. Vzdelávanie detí slovenskej a maďarskej národnosti v jednej školskej budove len prospeje utužovaniu dobrých vzťahov,“ dodáva Slávka Brontvajová z OZ Iniciatíva BKZ. Aj novelizovaný zákon stanovuje, že školské obvody majú obce prispôsobiť novým kritériám už od budúceho školského roku 2019/2020.

Copyright © 2024 Šamorínčan