štvrtok, 25. júl. 2024

D4R7: Výstavba pokračuje – Informácie o dopadoch koronavírusu

31.3.2020, 07:30
Slávka Gáborová
  • Spoločnosť D4R7 Construction robí všetky potrebné opatrenia, aby primerane reagovala na hrozby šírenia koronavírusu s cieľom chrániť zdravie svojich zamestnancov a dodávateľov.

  • Spoločnosť dôsledne dodržiava všetky odporúčania a pokyny štátnych orgánov.

  • Práce na najväčšom infraštruktúrnom projekte na Slovensku - D4R7 - pokračujú. Situácia súvisiaca s koronavírusom však ovplyvnila tempo prác, najmä z dôvodu logistických výziev.

Úsek v dĺžke 29,7 km je technicky pripravený na používanie

Časť projektu v dĺžke 29,7 km je dokončená a technicky pripravená na odovzdanie do používania verejnosti. Je však potrebné dokončiť administratívne procesy. Táto časť pozostáva z 25,2 kilometrov rýchlostnej cesty R7 a 4,5 km diaľnice D4, vrátane 22 mostov a križovatiek v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne.

Najdôležitejšou časťou administratívneho postupu odovzdania sú ústne pojednávania vo veci kolaudačného konania na Špeciálnom stavebnom úrade. Pôvodne boli naplánované na polovicu marca, no kvôli situácii s koronavírusom sú odložené na polovicu apríla. Spoločnosť D4R7 Construction bude úzko koordinovať všetky ďalšie kroky s ministerstvom dopravy, Špeciálnym stavebným úradom a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS).

Práce pokračujú, ale pomalším tempom

Práce na stavbe D4R7 pokračujú s primeranými obmedzeniami z dôvodu bezpečnostných opatrení a tiež logistických dôvodov. Bezpečnosť zamestnancov zostáva v nasledujúcich dňoch a týždňoch najvyššou prioritou D4R7 Construction. Spoločnosť zároveň zvláda logistické výzvy spôsobené obmedzeniami v dôsledku šírenia koronavírusu. Situácia má dopad na dodávky materiálu, ktoré sú v súčasnosti pomalšie.

D4R7 Construction neustále vyhodnocuje situáciu, koordinuje postup so štátnymi orgánmi a bude informovať verejnosť o všetkých dôležitých aktualitách.

Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom nielen na Slovensku. V súčasnosti je to jeden z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd., ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a 30-ročnú prevádzku bratislavského obchvatu. D4R7 Construction je hlavným dodávateľom projektu.

Copyright © 2024 Šamorínčan