nedeľa, 21. júl. 2024
IMG_2667

Pripomenuli sme si Svetový deň cestovného ruchu

8.10.2018, 08:32
HASOŠ

Dňa 2.10.2018 sme si na Súkromnej hotelovej akadémii a Súkromnej strednej odbornej škole SD Jednota v Šamoríne pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu. Tento rok sa na organizácii podieľali žiaci tretieho ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

„Turizmus a digitálna transformácia,“ bola téma 28.ročníka tohto významného dňa a v tomto duchu sa niesla aj nápaditá výzdoba spoločenskej miestnosti, kde sa akcia konala.

IMG_2607 (1)

Pre pozvaných hostí, pedagógov a žiakov 9.ročníka Základnej školy Jilemnického z Dunajskej Stredy, bol aj tento rok pripravený zaujímavý a bohatý program, v rámci ktorého naši pedagógovia spolu s našimi žiakmi pripravili zaujímavé prezentácie turisticky atraktívnych destinácií. Počas dňa predstavili Toskánsko, Cyprus, Aljašku aj Zanzibar. Hostia neboli len pasívnymi účastníkmi programu, lebo naši žiaci pre nich pripravili vedomostné hry, do ktorých sa aktívne mohli zapojiť skoro všetci. Víťazov po súťaži čakalo aj prekvapenie v podobe sladkej odmeny.

Keďže akcia trvala celé dopoludnie, účastníkov čakalo výborné občerstvenie, o ktoré sa postarali tohtoroční organizátori. Myslíme si, že „Deň cestovného ruchu“ sa žiakom tretieho ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pod vedením učiteľky odborných predmetov vydaril a zaujal aj žiakov ZŠ, ktorí sa v tomto školskom roku musia rozhodnúť, kam ďalej študovať.

Viac o aktivitách oboch škôl nájdete na školskom webe www.hasossamorin.edu.sk.

IMG_2615 (1)

 

Copyright © 2024 Šamorínčan