nedeľa, 21. júl. 2024
SDV 1

Naša škola v systéme duálneho vzdelávania

16.3.2020, 10:55
HASOŠ

Do systému duálneho vzdelávania zmluvne SSOŠ SD Jednota Šamorín vstúpila v školskom roku 2019/2020. Zmluvu o Duálnom vzdelávaní má škola podpísanú s dvoma zamestnávateľmi, konkrétne s  Hotelom Kormorán v  Čilistove a Hotelom Orchidea vo Veľkom Mederi. Učebné zmluvy majú podpísaní 6 žiaci v učebnom odbore kuchár, čašník a cukrár kuchár. Koordinátorom SDV na škole je zástupca praktického vyučovania Mgr. František Pudmericzký, ktorý hodnotí prevádzky u zamestnávateľov poskytujúcich duálne vzdelávanie kladne.

V hoteli Kormorán v SDV absolvujú odborný výcvik 4 žiačky v odbore cukrár kuchár pod vedením kvalifikovanej inštruktorky. Žiačky sú tu spokojné, aktívne sa podieľajú na príprave cukrárskych výrobkov pre hotel a prevádzku Sladká Máňa. Zo strany zamestnávateľa majú zabezpečenú dopravu do hotela a odmenu za produktívnu prácu.

V Hoteli Orchidea vo Veľkom Mederi sa darí nášmu žiakovi v odbore čašník, ktorý veľmi dobre zapadol do života prevádzky. Má záujem o svoju profesiu, čo mu umožňuje zúčastňovať sa na produktívnej práci za čo mu prináleží odmena. Jeho snahu podporuje určite aj záujem rodičov o jeho výsledky a profesijný rast.

Žiaľ nie všetci žiaci pristupujú k duálnemu vzdelávaniu zodpovedne a v tom prípade so žiakom zamestnávateľ ruší zmluvu, čím samozrejme stráca všetky výhodné benefity ako Župný balíček ( 50 EUR /mesačne v I. ročníku + BUS karty) a možnosť odmeny za produktívnu prácu a iné benefity od zamestnávateľa.

Veľmi nás teší, že sa nám podarilo v tomto školskom roku rozbehnúť spolu so zamestnávateľmi Systém duálneho vzdelávania, ktorý určite má sľubnú budúcnosť na odborných školách. V ďalšom školskom roku na základe dobrých skúseností by sme do tohto systému chceli zapojiť viac žiakov. Pevne veríme, že sa nám to podarí.

SDV

Copyright © 2024 Šamorínčan