štvrtok, 25. júl. 2024
Naši žiaci boli úspešní na olympiáde

Naši žiaci boli úspešní na olympiáde

24.2.2020, 06:52
HASOŠ

Dňa 11. februára 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku v Trnave. Po niekoľkých neúspešných rokoch žiaci SHA SDJ a SSOŠ SDJ Šamorín v silnej konkurencii obsadili krásne 2.miesto. Na našich žiakov môžeme byť právom hrdí, pretože konečne svojimi výkonmi prelomili neúspechy minulých rokov.

V kategórii 2C súťažil žiak štvrtého ročníka Súkromnej hotelovej akadémie a v kategórii 2D súťažila žiačka prvého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. K umiestneniu našich žiakov gratulujeme, pretože svojím účinkovaním na olympiáde pozitívne propagovali seba, svoju školu a v neposlednom rade kvalitnú výučbu cudzích jazykov na škole. Pevne veríme, že tento úspech bude motiváciou aj pre ostatných žiakov či záujemcov o štúdium na našich dvoch školách.

Viac informácií o aktivitách oboch škôl nájdete na stránke školy.

All-focus

 

Copyright © 2024 Šamorínčan