piatok, 1. mar. 2024
IMG-0424

Pripomenuli sme si Európsky deň jazykov

28.9.2018, 09:13
HASOŠ

Európsky deň jazykov sme si na Súkromnej hotelovej akadémii a Súkromnej strednej odbornej škole SD Jednota v Šamoríne pripomenuli prostredníctvom vedomostných súťaží a kvízov, nechýbali ani reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín doplnené atraktívnymi videami.

Žiaci končiacich ročníkov si zasúťažili v preklade anglického článku, tých najšikovnejších čakalo prekvapenie v podobe sladkej odmeny.  Na hodinách francúzskeho jazyka sa precvičovala náročná výslovnosť prostredníctvom piesní a študenti, ktorí sa zúčastnili na odborných stážach vo Francúzsku, referovali o svojich zážitkoch a skúsenostiach s cieľom upriamiť pozornosť na dôležitosť  ovládania cudzích jazykov.

Vybrané triedy sa zúčastnili aj divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

FullSizeRender

Žiaci mali možnosť vyskúšať si netradičnú výučbu cudzích jazykov. Formou zážitkového vyučovania nadobudli množstvo zaujímavých poznatkov, načerpali novú slovnú zásobu.  Zistili, že učenie môže byť aj zábavné. A čo je najpodstatnejšie, uvedomili si, že znalosť cudzích jazykov im otvára väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce.  Veď staré známe príslovie „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom,“ je v súčasnosti čoraz aktuálnejšie.

superman (1)

Viac o aktivitách oboch škôl nájdete na školskom webe www.hasossamorin.edu.sk.

Copyright © 2024 Šamorínčan