pondelok, 27. sep. 2021 - Cyprián
spalovna1

Mesto zamietlo stavbu plazmovej spaľovne

26.7.2016, 10:57
Vladimír Gábor

V kauze výstavby plazmovej spaľovne v Šámote došlo k ďalšiemu posunu.

Mesto Šamorín zamietlo návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu Zariadenia na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu.

Rozhodnutie bolo zverejnené na mestskej stránke. Voči tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa.

,,Najnovšie rozhodnutie mesta si preštudujeme a vydáme k nemu stanovisko,“ reagovala Mariana Hrachalová, konateľka spoločnosti SPV Dálovce.

Z jej slov však vyplynulo, že celá vec sa týmto rozhodnutím mesta nekončí a spoločnosť podnikne k realizácii stavby plazmového zariadenia ďalšie kroky.

Mesto sa opätovne začalo návrhom na vydanie územného rozhodnutia zaoberať po tom, ako Okresný úrad Trnava zrušil rozhodnutie o zastavení územného konania a vrátil celú vec na nové konanie. To sa začalo 25. mája 2016.

Mesto teraz zamietlo vydanie povolenia na stavbu s tým, že v lokalite, kde spaľovňa má stáť, už nie je možné po zmene územného plánu stavbu realizovať.

,,Vzhľadom na to, že v tomto prípade do schválenia zmien územného plánu č. 2 – 8/2015/II zo dňa 24.9.2015 a 1O|2015/XXIII zo dňa 15.12.2015 nebolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na túto stavbu, ktoré by mal platný územný plán zohľadniť, stavbu nie je možné umiestniť v tejto lokalite ZaD2.09 (bývalá lokalita 502)...,“ píše sa v rozhodnutí mesta.

spalovna

Copyright © 2021 Šamorínčan