utorok, 5. dec. 2023
orezana-fotka

EDUCATE Slovakia na Súkromnej hotelovej akadémii a Súkromnej strednej odbornej škole SD Jednota v Šamoríne

27.1.2017, 18:53
 Petra Nagyová

Posledný januárový týždeň sa u nás niesol v duchu kultúrno – vzdelávacieho projektu  EDUCATE Slovakia organizácie AISEC. Projekt je zameraný na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku prostredníctvom interaktívnych prednášok.

Pri tejto príležitosti na našu školu zavítal Andreas, stážista z Indonézie, ktorý našim žiakom oživil hodiny anglického jazyka. Počas celého týždňa mali možnosť pracovať pod jeho vedením, diskutovať o tradíciách obidvoch krajín, preberať problémy dnešného sveta, porovnávať situáciu v krajine stážistu a u nás na Slovensku.

Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o Indonézii, spoznali reálie tejto fascinujúcej krajiny, oboznámili sa s jej kultúrou, ľuďmi či typickými zvykmi.

Andreas zvolil hravú formu výučby s dôrazom na komunikáciu v cudzom jazyku pomocou netradičných  prezentácií, hier a súťaží. Nechýbali ani „warm-up activities“ či „brainstorming“. Z konverzačných tém našich žiakov upútal najmä  „Životný štýl v modernom svete“ a „Čo by som zmenil, keby som bol prezidentom.“

Pozitívom všetkých spomínaných aktivít bola predovšetkým komunikácia v anglickom jazyku a v neposlednom rade i to, že do vyučovacieho procesu boli aktívne zapojení všetci žiaci. Na hodinách bola dobrá spätná väzba a príjemná atmosféra.

Žiaci si vyskúšali používať anglický jazyk v praxi, nebáť sa v ňom komunikovať a vedieť reagovať na situáciu, keď druhá strana slovenský jazyk neovláda.

Svoju prvú návštevu Slovenska hodnotil Andreas veľmi pozitívne, na Slovákoch mu imponuje predovšetkým ich priateľskosť, srdečnosť a pohostinnosť. Okrem Šamorína navštívil aj Trnavu a Bratislavu, každé z miest naňho zapôsobilo svojou jedinečnou atmosférou. Prezradil nám, že našu krajinu a školu navštívi rád aj v budúcnosti.

orezana-fotka-2

orezana-fotka

 

Copyright © 2023 Šamorínčan