piatok, 21. jún. 2024

Zaujíma vás čo sa deje v meste? Zapojte sa do diskusie s mestom

12.3.2021, 15:00
Peter Gábor

Milé Šamorínčanky, drahí Šamorínčania.

 

Napriek ťažkostiam, s ktorými sa každý z nás musel za ostatné mesiace vysporiadať, život ide ďalej. Mnohí z nás už ochorenie Covid – 19 prekonali, mnohí sú už zaočkovaní a v horizonte týždňov a mesiacov sa začína rysovať návrat života, ktorí si pamätáme spred vypuknutia pandémie.

 

 

Najvyšší čas, aby sme spustili náš projekt, ktorého cieľom je vo vzájomných rozhovoroch a spolupráci hľadať možnosti pre lepšie fungovanie nášho mesta.

 

 

V druhej polovici marca verejnosti začneme sprístupňovať sériu verejných diskusií s predstaviteľmi mesta. Témou prvej (17.3.) bude dosah koronakrízy na fungovanie mesta, druhá sa bude venovať odpadovému hospodáreniu. Ďalšie témy budeme predstavovať postupne.

 

 

 

 

Pandémia koronavírusu ovplyvnila naše životy v mnohých oblastiach a už sme zvykli, že značná časť našej komunikácie sa preniesla do online priestoru. Či už ide o osobnú komunikáciu, pracovnú alebo tú, ktorá súvisí so záležitosťami verejnej správy či samosprávy. Žiaľ, ani pri týchto diskusiách v sa zatiaľ nemôžeme stretnúť osobne, musíme zostať v online priestore.

 

 

Šamorínčan vždy niekoľko dní pred konaním verejnej diskusie zverejní čas, mená účastníkov a platformu, na ktorej sa bude diskusia konať. Diskusiu bude viesť moderátor. Predstaví zúčastnených a tému uvedie otázkami, ktoré budú vychádzať aj zo zistení prieskumov verejnej mienky, ktoré realizoval Šamorínčan. Následne moderátor bude klásť otázky, ktoré môže zaslať ktokoľvek. Otázky budú vidieť všetci zúčastnení, môžu ich aj lajkovať a týmto spôsobom prioritizovať. Vopred si však vyhradzujeme právo nepoložiť otázku, ktorá bude obsahovať vulgarizmy, prípadne bude niekoho urážať alebo dehonestovať jednotlivca alebo skupinu obyvateľov. Diskusia potrvá približne jednu hodinu, dĺžka sa môže prispôsobiť záujmu verejnosti.

 

 

Otázky môžete posielať po ohlásení presného čase a účastníkov diskusie aj na e-mailovú adresa %C5%A1amorincan [at] gmail.com (š).

 

 

Diskusia bude vedená v slovenskom jazyku so simultánnym prekladom do maďarského jazyka.

 

 

Okrem verejných diskusií s predstaviteľmi mesta pripravujeme aj sériu prednášok určených podnikateľom a neziskovým organizáciám so zameraním na možnosti a spôsoby čerpania prostriedkom v rámci europrojektov. O možnosti zapojiť sa do týchto prednášok Vás budeme včas informovať.

 

 

Dúfame, že aj súčasnej náročnej dobe, keď každý z nás čelí v minulosti nepredstaviteľným problémom a výzvam, nájdete čas a energiu, ktoré venujete tomuto projektu Šamorínčana. Informácie o možnostiach fungovania správy mesta a vecí verejných a hľadanie dobrých riešení v priestore, kde sa budeme navzájom počúvať a rešpektovať. To je cesta, na ktorú Vás všetkých pozývame.

 

 

Projekt „Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne“ je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

So želaním pekného dňa

 

 

Peter Gábor, Šamorínčan.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan