streda, 29. máj. 2024
Zajtra sa bude opätovne rozhodovať o výrube drevín v pripravovanom Parku Mládeže Šamorín

Zajtra sa bude opätovne rozhodovať o výrube drevín v pripravovanom Parku Mládeže Šamorín

6.5.2021, 06:44
Peter Gábor

Obec Mierovo, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny na základe podanej žiadosti Mesta Šamorín, so sídlom Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín a doručenej námietky Občianskeho združenia Ochrana prírody nariad'uje opakované ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou.

 Obhladka sa uskutoční dňa 07.05.2021 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných na riešenom území - pozemok parc. č. 2843/1, k. ú. Šamorín ( ide o park za Billou). 

Článok o tomto projekte si môžete prečítať na : https://www.samorincan.sk/v-sirsom-centre-bude-vybudovany-mladeznicky-park

Copyright © 2024 Šamorínčan