sobota, 25. máj. 2024

V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park

16.3.2021, 14:00
www.samorin.sk

Plány na vytvorenie moderného viacúčelového mládežníckeho parku pri parkovisku supermarketu Billa dostali začiatkom roka jasné kontúry. Tohtoročný rozpočet mesta má na tento účel alokovaných 325-tisíc eur. Detaily prezradil primátor Csaba Orosz, ktorý stál za zrodom nápadu pred rokmi ešte ako poslanec a predseda komisie športu a mládeže.

Čo predchádzalo tomu, aby si vedenie mesta vytýčilo založenie tohto parku ako cieľ?
Šamorínčania chceli vždy mať možnosť vo voľnom čase si zašportovať. Samospráva sa v rámci možností snažila maximálne podporovať športové kluby na území mesta; aj vďaka tomuto sú dnes šamorínski športovci mimoriadne úspešní na tých najvýznamnejších športových súťažiach. Podporu voľnočasových športových aktivít považujeme za rovnako dôležitú. Je to dlhodobý proces, ktorého etapy sú jasne viditeľné. V posledných rokoch boli vybudované tri vonkajšie fitnes cvičiská, na Dunajskej ulici a na Gazdovskom rade dostali športové ihriská nový asfaltový povrch, na Gazdovskom rade sme namontovali aj basketbalový kôš. Na dvore Základnej školy Mátyása Korvína sme vybudovali multifunkčné ihrisko s umelou trávou. Pripravili sme nový projekt, ktorým by sme na tomto mieste vybudovali aj atletickú dráhu s tartanovým povrchom.

Ovplyvnil Vás v rozhodovaní fakt, že časť mladých používa ulicu ako športové ihrisko? Myslím tým predovšetkým skejterov.
Jednoznačne áno. Skejtpark, ktorý získalo gymnázium cez grant v minulosti, sme zriadili práve v Pomlé, vyhodnotili sme to vtedy ako priestorovo najlepšiu alternatívu. Do jeho údržby a zachovania sme za tie roky investovali značné sumy. Často zbytočne, lebo bol viackrát zničený vandalmi. Komunita skejterov nás opakovane žiadala, aby sme zariadenie presunuli inde. Nakoľko sa nám nepodarilo nájsť vhodné miesto, všetko ostalo po starom. Nový mládežnícky park však už teraz ponúka riešenie.

Čo všetko bude v tomto mládežníckom parku?
Na plánovanej ploche 6260 m2 bude skejtová dráha, ihrisko na streetball, vybudujeme tu stoly na stolný tenis, biliard a teqball. Projekt počíta aj s obnovou chodníkov, vybudovaním verejného osvetlenia a verejného záchodu, vytvorením piknikovej plochy pre rodiny, hneď pri parku povedie aj cyklotrasa. Som presvedčený, že mesto bude obohatené o moderný prvok, ktorý dokáže uspokojiť veľa požiadaviek a dobre zapadne do prostredia.

Ide zároveň o zelenú plochu; plánujete aj výraznejšie zásahy?
Projekt počíta s výrubom niektorých stromov, avšak treba povedať, že ide o stromy, ktoré tu boli ad-hoc vysadené v rámci skoršej náhradnej výsadby. Tieto stromy samozrejme nahradíme, avšak na iných lokalitách. Práve tá prítomná zeleň a novovybudované prvky dodajú lokalite tú správnu kulisu voľnočasového parku. Pripravený dendrologický prieskum po prvýkrát jasne ukázal, v akom stave je rastlinstvo lokality. Revitalizácia bola každopádne nevyhnutná, čo sa týka aj chodníkov v parku. Štúdia zvukovej záťaže môže byť uskutočnená ešte túto jar, ak to okolnosti dovolia; vybraná česká firma doteraz ani nemohla kvôli obmedzeniam prácu vykonať. Ihriská sme do parku zaradili podľa hlučnosti tak, aby sme minimalizovali hlukovú záťaž na okolité budovy.

Na kedy sa očakáva výstavba?
Postupujeme podľa vopred pripravenej koncepcie. Rok 2020 bol rokom plánovania, v prvom polroku 2021 nás čaká povoľovacie konanie; následne, ak všetko pôjde hladko, v druhom polroku môžu začať aj stavebné práce. Kolaudáciu plánujeme na rok 2022.

Projekt mládežníckeho praku je dielom Ing. Arch. Jozef Kőváry / Maarchitekti.
Článok vyšiel v marcovom vydaní mesačníka Šamorín a okolie.

 

 

 

V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
V širšom centre bude vybudovaný mládežnícky park
Copyright © 2024 Šamorínčan