štvrtok, 23. máj. 2024

Začínajúci učitelia, majstri aj všeobecní lekári dostanú od Trnavského kraja príspevok na bývanie

7.7.2021, 10:30
SITA

Trnavský samosprávny kraj poskytne príspevok na bývanie vo výške 150 eur mesačne začínajúcim učiteľom, majstrom odbornej výchovy a všeobecným lekárom. Z príspevku si môžu platiť náklady spojené s bývaním vo vlastnej nehnuteľnosti alebo v nehnuteľnosti, kde sú v podnájme.

Peniaze môžu použiť napríklad na energie, vodné, stočné alebo aj na splátky úveru v prípade kúpy nehnuteľnosti. Vyplýva to z všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre špecifické skupiny, ktoré schválili koncom júna krajskí poslanci.

Motivácia finančným benefitom

„Chceme prilákať začínajúcich učiteľov, majstrov odbornej výchovy a všeobecných lekárov do Trnavského kraja. Rozhodli sme sa zvýšiť ich motiváciu finančným benefitom vo výške do 150 eur mesačne, ktorý je určený na úhradu nákladov spojených s bývaním. Do konca roka máme na tento účel vyčlenených 50-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Takáto motivácia je podľa neho v súlade so snahou neustále zvyšovať kvalitu a dostupnosť vzdelávania a zdravotnej starostlivosti v kraji.

Učitelia aj všeobecní lekári

Možnosť požiadať o príspevok majú začínajúci učitelia a majstri odbornej výchovy do piatich rokov od ukončenia štúdia, ktorí sú v pracovnom pomere so strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy.

Ďalšou cieľovou skupinou sú všeobecní lekári, ktorým bola poskytnutá dotácia v rámci motivačného programu trnavskej župy na zvýšenie počtu mladých a nových všeobecných lekárov v Trnavskom kraji.

Prideľovanie bytov
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude možné podávať od septembra tohto roka prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle trnavskej župy.

Trnavská župa ráta aj s pomocou týmto cieľovým skupinám vo forme prideľovania bytov vo svojom vlastníctve alebo užívaní. Táto možnosť bude upravená v budúcnosti samostatným predpisom.

Copyright © 2024 Šamorínčan