streda, 17. apr. 2024

Vývoz komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek počas vianočných a novoročných sviatkov

20.12.2019, 09:45
Peter Gábor
ilust.obrázok

Mestský úrad v Šamoríne touto cestou oznamuje občanom, že termíny vývozov komunálneho a triedeného odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov sa menia nasledovne:

Pôvodný termín /
Eredeti időpont

Nový termín /
Új időpont

Čo sa zbiera? /
Mit gyűjtenek?

24.12.2019, utorok

21.12.2019, sobota

Zber plastu – rodinné domy

25.12.2019, streda,

párny týždeň

22.12.2019, nedeľa

Zber komunálneho odpadu – rodinné domy

26.12.2019, štvrtok

bez zmeny

Zber komunálneho odpadu - sídliská

01.01.2020, streda,

nepárny týždeň

28.12.2019, sobota

Zber komunálneho odpadu – rodinné domy

06.01.2020, pondelok

04.01.2020, sobota

Zber komunálneho odpadu - sídliská

Ďakujeme za porozumenie a prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov!

Copyright © 2024 Šamorínčan