utorok, 16. apr. 2024

Výdaj kompostérov na zelený odpad pokračuje

17.6.2020, 12:30
Oznam

Upozorňujeme obyvateľov, že vydávanie nádob na kompostovanie biologicky rozložiteľného zeleného odpadu na stanici Mestskej polície (Rybárska ulica) bude vždy v sobotu, v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Kompostéry sú kvôli ľahšej preprave v rozobratom stave, občania pri preberaní nádob a podpísaní preberacieho protokolu obdržia manuál na montáž a brožúrku Ako správne kompostovať.

Každý obyvateľ Slovenska žijúci v rodinnom dome vyprodukuje ročne v priemere 331 kg komunálneho odpadu, z ktorého tvorí bioodpad zložený z pokosenej trávy, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových odpadov, drevených pilín, kuchynského odpadu atď. až 45%. Cieľom iniciatívy samosprávy nášho mesta je znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade a ich recyklovanie.
Kompostéry sú kvôli ľahšej preprave v rozobratom stave, občania pri preberaní nádob a podpísaní preberacieho protokolu obdržia manuál na montáž a brožúrku Ako správne kompostovať.

Copyright © 2024 Šamorínčan