utorok, 21. mar. 2023

Voda v Kvetoslavove neohrozuje zdravie ľudí

29.5.2018, 10:26
teraz.sk

Pitná voda v Kvetoslavove neohrozuje zdravie obyvateľov. Tvrdí to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v reakcii na výsledky testov, ktoré si dalo spraviť občianske združenie Za našu vodu. Ich výsledky ukázali, že vo vode je metabolit pesticídu chloridazón.

"Množstvo chloridazon-desfenylu, ktoré bolo namerané vo vzorkách vody v Kvetoslavove, neohrozuje zdravie obyvateľov. V Kvetoslavove bola zistená prítomnosť chloridazon-desfenylu v množstve 1,09 ug/l. Chloridazon desfenyl patrí k nerelevantným metabolitom chloridazónu. Nerelevantné metabolity predstavujú len veľmi malé, respektíve žiadne riziko – rozkladnými produktmi týchto metabolitov môže byť napríklad voda a oxid uhličitý," povedala pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Súvisiaci článok: V pitnej vode v Kvetoslavove našli metabolit pesticídu

ÚVZ SR uvádza, že pre chloridazon-desfenyl ako nerelevantný metabolit nie je možné uplatňovať limitnú hodnotu 0,1 ug/l, ktorá je platná pre relevantné metabolity. Ako dodáva Račková, "doterajšie zistenia v súvislosti s vyšetrovaním kvality vody v Kvetoslavove nenasvedčujú o zdravotnom riziku pre obyvateľov. V prípade, ak by takáto situácia nastala, orgány verejného zdravotníctva prijmú opatrenia v súlade so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia."

K téme sa vyjadril aj starosta obce Kvetoslavov Zoltán Sojka: „Občianske združenie, ktoré nám poslalo výsledky analýz pitnej vody, zároveň požiadalo o stanovisko hlavného hygienika o vyjadrenie k týmto výsledkom. Momentálne ešte vyjadrenie nemáme. Podľa vyjadrenia predsedníčky OZ Za našu vodu, limit v Rakúsku je vyšší, ako namerali u nás. Počkáme si na vyjadrenie hlavného hygienika.“

Metabolity pesticídov môžu podľa hygienikov vznikať degradáciou pesticídov alebo reakciou s inými látkami v prostredí. Ich prirodzené vlastnosti môžu v niektorých prípadoch byť porovnateľné alebo aj rizikovejšie s vlastnosťami materskej látky, vysvetľuje ÚVZ SR. Niektoré, naopak, nepredstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva, alebo sú rizikové iba minimálne, preto sa používa delenie na relevantné a nerelevantné metabolity.

Najvzácnejšie vodohospodárske oblasti bude po novom chrániť nový zákon Lex Žitný ostrov, ktorý presne určí kompetencie a povinnosti všetkých rezortov. Tento mesiac ho predstavilo ministerstvo životného prostredia. Podľa OZ Za našu vodu občania už v minulosti pili zdravotne závadnú vodu, a tieto informácie nedostali. Preto považujú za potrebné na problémy s vodou naďalej poukazovať. Zámerom podľa občianskeho združenia je vypracovať návrh riešenia problému, ktorý bude nielen právne podchytený, ale i prakticky uplatňovaný.

Viac si môžete prečítať v článku: Voda v Kvetoslavove neohrozuje zdravie ľudí.

 

Copyright © 2023 Šamorínčan