štvrtok, 29. feb. 2024

V Kvetoslavove sa diskutovalo o výstavbe asfaltárne na Žitnom ostrove

6.7.2018, 11:27
Kvetoslavov pre rodiny

V Kvetoslavove sa dňa 3.7. 2018 uskutočnilo verejné prerokovanie k výstavbe obaľovne živičných zmesí za prítomnosti zástupcov obce, navrhovateľa stavby, zástupcov médii, laickej a odbornej verejnosti. Spoločnosť D4R7 Contruction sro plánuje vybudovať Obaľovňu živičných zmesí (ľudovo asfaltáreň) medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Chce ňou zabezpečovať výrobu asfaltu pre potrebu diaľnice.

V zmysle zákona je verejné prerokovanie povinnou súčasťou posudzovacieho procesu, kde má verejnosť možnosť vzniesť svoje námietky k výstavbe a konfrontovať nimi navrhovateľa stavby.

36732386_10160411775195214_617283209566093312_n

Očakávaná bola dlhá diskusia nakoľko obec a občania už dávnejšie deklarovali zamietavé stanovisko. Navrhujú využiť súčasné už postavené asfaltárne alebo presun do oblasti, kde nebude stavba podľa ich slov predstavovať vysoké ohrozenie životného prostredia a kde prevádzka nepôjde na úkor zdravia občanov.

Celé prerokovanie bolo rozdelené do dvoch častí. Počas úvodnej prezentácie boli predstavené dôvody výstavby, ako by fungovala samotná prevádzka a aký vplyv bude mať afaltáreň na životné prostredie a dotknuté obce.V následnej viac ako 2 hodinovej diskusii zástupcovia investora odpovedali postupne na všetky otázky verejnosti.

Tú najviac záujímalo prečo je výstavba vôbec potrebná. Podľa zisťovaní zhotoviteľa stavby nároky na potrebu živičných zmesí nie je možné pokryť kapacitami existujúcich dostupných asfaltárni v území a obáva sa kolapsu pri výstavbe. Prítomní občania však namietali. Podľa ich slov kontaktovali prevádzky osobne a tá v Podunajských Biskupiciach údajne vie pokryť celú potrebu dialnice. Investor reagoval, že to je pre nich nová informácia a je otázne či sa budú vedieť dohodnúť na množstve a cene. To však podľa prítomných nebola odpoveď na to či je výstavba potrebná alebo nie.

36666104_10160411776265214_3765267862692823040_n

Veľa emócii vyvolala aj diskusia ako budú chránene podzemné vody, keďže asfaltáreň má byť situovaná takmer v strede chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove, kde sa nachádza aj geotermálny vrt siahajúci až do hľbky 2500m. Verejnosť sa totiž obáva ohrozenia podzemných vôd v prípade nehôd a úniku škodlivých látok. Celá pôda v okolí je vysoko priepustná a podzemné vody sa nachádzajú približne 6 metrov pod povrchom. Investor preto ubezpečoval prítomných, že bude postupovať pri výstavbe a prevádzke v zmysle všetkých platných zákonov. Prítomných to však neukludnilo, keďže sa obavájú prípadnych medzier v zákone a celý bod sa diskutoval na niekoľko krát.

Rozruch vyvolali aj odpovede na otázku, prečo sa zmenil pôvodný návrh, v ktorom sa mal použiť na ohrev asfaltu zemný plyn a nahradil sa ľahkým vykurovacím olejom. Ten podľa štúdii samotného navrhovateľa je takmer 4 násobne horší pre životné prostredie. Najprv bol prezentovaným dôvodom, že plynári im neumožnia zriadiť dočasnú prípojku plynu. No priamo zástupca spoločnosti D4R7 Contruction sro sa neskôr v diskusii vyjadril, že tento variant je pre nich ekonomicky výhodnejší. Daná odpoveď vyvolala veľkú nevôľu verejnosti. Občania reagovali, že navrhovateľovi ide iba o to, kde ušetriť peniaze za každú cenu a z dvoch enviromantálne zlých alternatív, ešte volí tú horšiu.

Zápis z diskusie bude zaslaný na Ministerstvo životného prostredia, ktoré bude zápis zohľadňovať pri finálnom rozhodnutí či výstavbu napokon povolí.

36709299_10160411776535214_6613939165539074048_n

V súvislosti s výstavbou tejto asfaltárne sa uskutoční ešte jedno verejné prerokovanie v Šamoríne 9. júla 2018 (pondelok) o 18:00 v MsKS Šamorín.

Copyright © 2024 Šamorínčan