štvrtok, 25. júl. 2024
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?

V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?

10.12.2018, 04:30
František Sztruhár

Tento text je súčasťou blogu www.samorincan.sk, nie je však jeho redakčným obsahom.

Nastal čas, kedy sa aj do nášho mesta dostáva predvianočná atmosféra. Mesto sa premenilo na miesto, ktoré je skrášlené rôznymi vianočnými ozdobami, svetielkami a vianočným stromčekom, ktorý nám 05.12.2018 rozsvietil sám Mikuláš. Pohľad je to naozaj krásny, ale neskutočne nebezpečný. Dokonca taký, ktorý môže ohroziť aj nie len naše zdravie, ale v najhoršom prípade aj náš život. Možno sa pýtate prečo? Čo tu píše táto osoba?

Už aj deti na základnej škole sa učia niečo o „elektrike“, základných podmienkach bezpečnosti a účinkoch elektrického prúdu na ľudský organizmus. Vedia, aké má účinky striedavý prúd ( to je to čo máme aj doma v zásuvke – 230V, 50Hz) a vedia ako majú poskytnúť prvú pomoc. A tiež vedia, že voda alebo vlhké prostredie je veľmi dobrý vodič „elektriny“.

Týmito  základnými informáciami, ktoré sa deti  učia už v základnej škole, pravdepodobne nebola oboznámená firma, čo nám realizovala vianočnú výzdobu nášho mesta. Ak sa čo i len bližšie pozrieme na samotnú realizáciu tejto výzdoby a jej elektroinštalačné práce, myslím  konkrétne v centre mesta na Gazdovskom rade, môžeme zodpovedne skonštatovať, že samotná realizácia prívodných káblov pre napájanie vianočného osvetlenia je vykonaná v rozpore s platnými zákonmi, vyhláškami a normami. Je to o to horšie, že samotné prevedenie je realizované tak, že môže dôjsť v určitých prípadoch a podmienkach k ohrozeniu nášho zdravia a v najhoršom možnom scenári aj k ohrozeniu života nás občanov! V prípade dažďa alebo vlhkého počasia, medzi ktoré patrí aj hmla, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Veď voda je veľmi dobrý vodič elektrického prúdu. Prečo niekto z mesta dovolil,  aby sa takéto nebezpečné elektroinštalácie uvádzali do prevádzky? Prečo sa použili predlžovacie prívody, ktoré nie sú na tieto účely vyrobené? Prečo sa nepoužili také, ktoré vyhovujú do vonkajšieho prostredia? A ešte sa umiestnili tak, aby do nich mohla vniknúť voda? Prečo tieto elektrické obvody nemajú istiace prvky také, aké vyžaduje norma? Prečo sú v mnohých prípadoch mechanicky poškodené? Prečo nemajú káble mechanické zabezpečenie? Prečo je to umiestnené tak, aby mohol vzniknúť požiar? To naozaj život a bezpečnosť nás a hlavne našich detí, ktoré radi obdivujú svietiace ozdoby nie je dôležitá? Dokonca tieto elektroinštalačné práce sú v miestach so zvýšeným pohybom osôb, čiže nás občanov a našich detí! Ako mohlo mesto uzavrieť zmluvu s takouto firmou, čo realizuje životu nebezpečné práce? A čerešničkou na torte je zabalená elektroinštalácia v igelitovom vreci na vianočnom stromčeku. Kto bude potom zodpovedný za prípadný úraz elektrickým prúdom? Mesto? Zhotoviteľ prác?

Takéto firmy by mali mať zakázané pracovať pre naše mesto a mali by povinne odovzdať svoje oprávnenie na podnikanie.  Mesto by malo okamžite prijať opatrenia na odstránenie týchto závažných nedostatkov. Čaká nás obdobie mrznúcich dažďov, sneženia a nepriaznivých poveternostných podmienok, čo len zvyšuje riziko.

Každý z nás by sa rád vrátil k svojim blízkym domov vždy živý a zdravý a to aj z večernej prechádzky mestom. Preto je dôležité, aby mesto nielen v tomto prípade, ale aj do budúcnosti prijalo také opatrenia, aby ochránilo naše životy a zdravie.

V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?
Copyright © 2024 Šamorínčan