Mesto zverejnilo termín zápisu do materských škôl

Mesto zverejnilo termín zápisu do materských škôl

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na školský rok 2018/2019 bude v termíne od 14. mája 2018 do 18. mája 2018 v nasledovných materských školách:

Čítaj ďalej »