Naši žiaci boli úspešní na olympiáde

Naši žiaci boli úspešní na olympiáde

Dňa 11. februára 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku v Trnave. Po niekoľkých neúspešných rokoch žiaci SHA SDJ a SSOŠ SDJ Šamorín v silnej konkurencii obsadili krásne 2.miesto. Na našich žiakov môžeme byť právom hrdí, pretože konečne svojimi výkonmi prelomili neúspechy minulých rokov.

Čítaj ďalej »