Ná základných školách má byť hodnotenie práce žiakov hlavne slovné

Ná základných školách má byť hodnotenie práce žiakov hlavne slovné

Prvá séria odporúčaní, ktoré ŠPÚ v aktuálnej situácii pripravil, sa týka hodnotenia a klasifikácie žiakov hlavne na základných školách. K ukončeniu vzdelania na stredných školách bude vydané podľa Hapalovej samostatné usmernenie.

Na základných školách sa od pondelka pri priebežnom hodnotení počas prerušeného vyučovania zastavuje klasifikácia, teda známkovanie. Počas pondelkovej tlačovej konferencie to uviedla Miroslava Hapalová, poverená riadením Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).

Prvá séria odporúčaní, ktoré ŠPÚ v aktuálnej situácii pripravil, sa týka hodnotenia a klasifikácie žiakov. „Hlavným princípom hodnotenia počas prerušeného vyučovania je, aby bola zaručená spravodlivosť žiakov pri hodnotení a rešpektované individuálne podmienky na domácu prípravu,“ spresnila Hapalová. Poznamenala, že ak učitelia počas prerušeného vyučovania už žiakov známkovali, aby tieto známky nebrali natoľko do úvahy pri záverečnom hodnotení. „Chceli by sme učiteľov požiadať, aby žiakom poskytovali hlavne slovnú spätnú väzbu,“ povedala. Tá by mala byť konštruktívna, mala by žiakov motivovať, ale mala by zároveň pomenovávať chyby, ktoré žiaci robia, ale aj poskytovať návody na to, ako ich odstrániť.

Čítaj ďalej »