sobota, 20. júl. 2024

V meste pribudli nové nádoby na odpad. Viete čo do nádob patrí a čo nie?

29.6.2021, 07:50
Peter Gábor

Určite si mnohí z vás všimli nové hnedé nádoby na bioodpad a oranžové nádoby na zber jedlých olejov a tukov, ktoré pribudli na niektorých miestach v Šamoríne. Bioodpad tvorí až 45 percent celkového objemu odpadu vyprodukovaného v domácnostiach. Slovenská republika zaviedla novelu zákona o odpadoch, ktorá okrem iného prináša samosprávam povinnosť zberu kuchynského bioodpadu.

Pripomeňme si, čo do týchto nádob patrí a čo naopak nie:

Do hnedých nádob patrí:

Šupky a zbytky z ovocia a zeleniny (nie v igelitových vreckách)
Zbytky kávy a čaju (môžu byť aj v čajových sáčkoch)
Škrupiny vajíčkové a orechové
Izbové rastliny
Jemné časti bioodpadu ako: tráva, lístie, jemné vetvičky
piliny, slama, popol  z dreva, zemina z kvetín, piliny
Pozor!!! – Väčšie vetvičky treba nasekať

Bioodpad do nádob môžete dávať aj v biologicky rozložiteľných a kompostovateľných vreckách na kuchynský bioodpad. 

Čo nepatrí do bioodpadu?

Mäso, kosti, koža – z dôvodu lákania hlodavcov na kompostárni
Lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový (tetrapakový) papier
Varené ovocie
Plienky
Popol z uhlia
Cigaretové ohorky
Sáčky z vysávača
Mliečne vrecká a krabice
Vlasy
Sklo
Kovy
Plasty
Textil
Plechovky
Lieky
Farby
Guma
Polystyrén
Výkaly mačiek a psov
Chemické a nebezpečné látky
Stavebné materiály a stavebný odpad
Zmiešaný komunálny odpad
Uhynuté zvieratá

Do oranžovej nádoby na oleje patria:

zvyšky všetkých druhov rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový...) po vyprážaní
oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušených paradajok, rýb v konzerve, nakladaných syrov...)

Do nádoby nepatria:

oleje, ktoré obsahujú vodu, víno a zvyšky jedál (napr. kečup..)

Oleje sa zbierajú v plastových fľašiach. NELEJTE OLEJ PRIAMO DO ORANŽOVÝCH NÁDOB ! 

Prečo zberať použitý kuchynský olej? 

Odovzdaním použitých jedlých olejov a tukov pomôžete chrániť naše životné prostredie, pretože sa jeho separáciou zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
Použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome, upcháva žumpu a kanalizáciu, poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd a priťahuje hlodavce, nakoľko im slúži ako potrava.
Vďaka odbornému zhodnoteniu špecializovanej spoločnosti dostane tento odpad nové využitie, napríklad ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

 

Na stránkach mesta Šamorín sa ďalej uvádza:

60 hnedých a 10 oranžových plastových kontajnerov, ktoré boli alebo v najbližších dňoch budú umiestnené po našich sídliskách, umožní vyselektovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu aj pre obyvateľov bytoviek. O odvoz kontajnerov sa pravidelne postará bratislavská spoločnosť CMT Group s.r.o.

Kontajnery na zber bioodpadu nájdete v nasledovných uliciach: Gazdovský rad, Čilistovská, Hviezdna, Hlboká, sídlisko Platan, Veterná, Školská, Mestský majer, Dunajská, Rybárska a Strelecká, Hlavná, Kasárenská a Bratislavská.

V meste pribudli nové nádoby na odpad. Viete čo do nádob patrí a čo nie?
Copyright © 2024 Šamorínčan