nedeľa, 16. jún. 2024

Tento týždeň môžete pripomienkovať návrh VZN o financovaní škôl

8.2.2021, 11:30
Oznam

Do nedele 14.2021 je lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2021.

 

Výšky príspevkov pre školy po kliknutí na čítaj ďalej. Návrh VZN na konci článku.

 

 

 

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v prepočte na jedného žiaka/stravníka/dieťa na rok 2021 je nasledovná:

 

 

 

 

 

Školy a školské zariadenia

 

Výška finančných prostriedkov na dieťa, žiaka, stravníka

 

Základná umelecká škola – individuálna forma vyučovania

 

1674, - €

 

Základná umelecká škola – skupinová forma vyučovania

 

836, - €

 

Materské školy

 

3 042, - €

 

ŠKD pri ZŠ Mateja Bela

 

544, - €

 

ŠKD pri ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským

 

540, - €

 

ŠKD pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín-Mliečno

 

851, - €

 

ŠJ pri ZŠ Mateja Bela

 

245, - €

 

ŠJ pri ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským

 

294, - €

 

Cirkevná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

 

2 677, - €

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021

 

Copyright © 2024 Šamorínčan