piatok, 1. mar. 2024

Spoločnosť Palkov: Stredisko na zhodnocovanie odpadov Šamorínu neublíži

11.10.2019, 09:00
Slávka Gáborová

Vážení občania Šamorína a okolia:

K medializovanej prevádzke na zhodnocovanie odpadov v bývalých Vinárskych závodov sa ako konateľ firmy Palkov s.r.o. vyjadrujem nasledovne:

V prevádzke na zhodnocovanie odpadov sa plánuje: suchou, studenou, bezemisnou a pre okolie nehlučnou cestou separovať z odpadových elektrokáblov a elektromotorov – železo, hliník, med a plast. Pre výber technológie som obhliadol prevádzky od Barcelony až po Litvu a všade som to zhodnotil rovnako - žiaden hluk ani emisie.

Výkon strojov umožňuje zhodnocovať 8T/hodina, čo je pri plánovaných 200 hodín mesačne – reálne 1 600 ton – to je denne maximálne 6 až 7 kamiónov počas pracovnej doby.

Technológia je bezodpadová – každý vyseparovaný tovar ma svojho odberateľa. To znamená, že obavy z akýchsi skládok sú bezpredmetné - na sklade môže byť iba tovar určený k spracovaniu a vo vedľajšej hale tovar už vyseparovaný k odvozu.

Náš pôvodný zámer (nie varianty) vylučuje akýkoľvek N-odpad (oleje, kyseliny a pod.) - od toho sa dištancujeme a nemáme, resp. ani nevieme, čo by sme s tým robili – na to sú úplne iné technológie.

Nová prevádzka vytvorí cca 30 pracovných miest pre obyvateľov mesta a širšieho okolia, pričom hodinová mzda sa u nás pohybuje od 5 do 7,5 eur/hodina - v čistom. Určite nebudeme zamestnávať zahraničných uchádzačov, nakoľko máme voči ich pracovnej a životnej morálke nezmieriteľné výhrady.

Vážení občania mesta Šamorín,

Aj mne osobne záleží na živote v pokoji a pokiaľ sa dá na zelenej zemi.

Chcem Vám zagarantovať, že keď sa prejdete po chodníku pri našej prevádzke - budete tam počuť iba vravu a krik detí - čo sa budú hrať na detskom ihrisku - ktoré pred areálom na našom zalesnenom pozemku plánujeme vybudovať.

V dalšom chcem po zprevádzkovaní areálu pozvať občanov, združenia a školy - kedykoľvek po dohode na Deň otvorených dverí – kde vyššie uvedené uvidia a odpoviem na otázky.

Ďakujem redakcii Šamorínčan za možnost prezentovať náš zámer.“

Ing. Pavol Šotek, konateľ Palkov s.r.o.

Súvisiaci článok: V Šamoríne chcú postaviť veľké stredisko na zhodnocovnie odpadov

Článok vchádzal zo zámeru zverejnenom na stránke enviroportal.sk.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan