utorok, 16. apr. 2024

Spoločnosť Palkov: Stanovisko k petícii proti stredisku na zhodnocovanie odpadov

16.1.2020, 04:33
Slávka Gáborová

 

Naše stanovisko k petičnej akcii:

Vysoko si vážime slobodu prejavu a možnosti vyjadrovať svoj názor k životu v meste.

Nesúhlasíme so spôsobom, akým bola petícia podávaná občanom mesta.

Občania boli oslovovaní s tým, aby vyjadrili svoj názor k skládke odpadu a zbernému dvoru v blízkosti centra mesta, od čoho sa my dištancujeme.

Občania neboli nijako informovaní o tom, načo v skutočnosti chceme areál využívať. Žiadna skládka odpadu, žiaden zberný dvor.

Naše záväzky k mestu pre korektnú spoluprácu:

  1. do projektu EIA dáme zapracovať ZMENU ročného zhodnotenia druhotných surovín zo 150 tis. t/rok na 1/3- to je na 50 tis. t/rok

  1. pre vyvrátenie obáv z hluku nainštalujeme na hranici pozemku digitálny hlukomer

  1. pre vyvrátenie obáv zo skládkovania odpadu, udeľujeme všetkým poslancom voľný vstup do areálu, kedykoľvek bez ohlásenia počas prevádzky (stačí len poslanecký preukaz),

  1. budeme viesť ľahko overiteľnú evidenciu došlých áut (nad 7,5 t) do areálu a pravidelne ju zasielať na magistrát mesta, čím vyvrátime pochybnosti o nadmernom zaťažení mesta

  1. kvartálne budeme mestu odovzdávať výkazy o množstve zhodnoteného tovaru.

Popis technológie

Novou technológiou budeme spracovať, separovať a triediť hliníkové, medené káble a elektromotory do 25 kg.

Ide o mechanickú činnosť, pri ktorej nevzniká smrad ani exhaláty.

Jednotlivé stroje umožňujú robiť maximálne 7-8 t/hod.

K tomu odpovedá aj dopravné zaťaženie areálu.

Súvisiaci článok: Zastaví mesto výstavbu strediska na zhodnocovanie odpadov na Seneckej?

 

Copyright © 2024 Šamorínčan