štvrtok, 25. júl. 2024

Šamorínsky Mevis a Euromeccanica spájajú svoje sily

11.10.2019, 04:35
Federico Visentin

Zo spojenia dvoch spoločností z Rosà, protagonistov v automobilovom a nákladnom sektore, sa rodí skupina 140 miliónov eur a takmer 800 zamestnancov. Spoločnosť má svoj závod aj v Šamoríne.

Cieľ je ambiciózny: do roku 2020 obrat 200 miliónov, vstup na burzu a akvizíciu  výroby v Spojených štátoch. Za týchto predpokladov sa zrodila zmluva podpísaná v Rosà (Vicenza) skupinou Mevis a skupinou Euromeccanica. Dve vedúce spoločnosti vo svojich vlastných odvetviach, ktoré teraz spájajú sily, aby lepšie oslovili globálne trhy.

Skupina Mevis a skupina Euromeccanica reálne podpísali a predstavili svojim zamestnancom zmluvu zameranú na spojenie ich priemyselných činností s cieľom vytvoriť integrovanú skupinu do konca roka.

V detaile: Mevis Spa získava 100% aktív skupiny Euromeccanica na čele s divíziou „Metalforming Division“ (spoločnosti Euromeccanica Group Spa, Euromeccanica Srl, V&G a Nikkosteel srl). Partneri spoločnosti Euromeccanica vstupujú do podnikovej štruktúry materskej spoločnosti Mevis Spa s odhadovaným podielom približne 10%.

Zo spojenia tak vzniká skupina s konsolidovaným obratom vyše 140 miliónov EUR, takmer 800 zamestnancov, zisk pred zdanením na úrovni 15% a veľmi pevná finančná a majetková štruktúra.

Ciele rozvoja možno zhrnúť do týchto čísiel: 200, 2020. To znamená: obrat do roku 2020 vo výške 200 miliónov EUR, najmä v automobilovom priemysle - so zaujímavou výzvou elektrickej mobility - nákladné autá, domáce spotrebiče, elektrotechnika a otvorenie sa novým sektorom, ako je napríklad ten lekársky.

Skupina, ktorá sa zrodila z tejto dohody, si tiež kladie za cieľ vstup na burzu a v krátkodobom horizonte preraziť v Spojených štátoch s vlastným výrobným závodom, ktorý sa pripojí k tým, ktorí už existujú v Taliansku, Číne a na Slovensku v rámci skupiny Mevis.

Čas potrebný na dokončenie reorganizácie spoločností (skupina Euromeccanica zlúči všetky spoločnosti zapojené do transakcie do jednej spoločnosti) a prevod kvót predpokladá ďalšie úsilie, ktoré možno odhadnúť na približne 4 mesiace činnosti. Nová integrovaná skupina bude odhadom funkčná do konca roka.

Celá operácia spájania spoločností sa uskutočnila bez pomoci externých investorov.

Na základe dohody je všeobecne známa potreba nárastu veľkosti spoločnosti na udržanie rozvoja na globálnom trhu, ktorý je ťažký a konkurenčný, s významnými investíciami do moderných a inovatívnych technológií a predovšetkým do ľudských zdrojov. Funkčný rast, ktorý rozlišuje trhové sektory a zemepisné oblasti, je tiež užitočný, na lepšie prispôsobenie na riadenie rizika možných náhlych kríz a rovnako rýchleho reštartovania.

Partneri a vedenie oboch spoločností spolu s Otellom Dalla Rosa, ktorý zostane generálnym riaditeľom spoločnosti Euromeccanica, videli mimoriadnu možnosť pozitívnej spolupráce: podobné, ale neprekrývajúce sa trhové sektory, príbuzné, ale rozdielne produkty a služby schopné pokryť celý rad výrobkov a rozšírených a doplnkových kompetencií a žiadne prekrývanie zákazníkov.

Spojenie medzi týmito dvoma skutočnosťami môže mať multiplikačný účinok na výsledky, využiť množstvo komerčných ponúk a technických riešení s malým počtom konkurentov na trhu. Skupina Mevis a skupina Euromeccanica okrem iného ťažia aj zo silného územného zakorenenia. Puto, ktoré si obe reality chcú uchovať najmä zachovaním všetkých prítomných technických zručností a priemyselných kapacít a využiť čo najlepšie rozvoj závodov v zahraničí na udržanie globálneho rastu.

„Táto operácia umožní oživiť priemyselnú skupinu silnejšiu ako súčet jednotlivých skutočností, ktoré ju tvoria,“ podčiarkujú Federico Visentin z Mevis a Vanni Venezian a Daniele Gnoato z Euromeccanica.

Spoločnosť Mevis bola založená v roku 1961, navrhuje a vyrába pružiny, lisované a zvárané kovové komponenty pre popredné európske spoločnosti. Jej hlavné sídlo je v Taliansku v Rosà.

V roku 2007 otvoril výrobný závod v Šamoríne na Slovensku a v roku 2013 nový závod v čínskom Yangzhou. V roku 2018 s viac ako 550 zamestnancami a vývozom vyše 80% uzavrela rok s obratom 81 miliónov, z toho 71% v automobilovom priemysle, 12% v elektrotechnike a 10% v domácich spotrebičoch.

S vysoko motivovaným tímom sa Mevis stal partnerom svojich zákazníkov tým, že im poskytuje podporu pri vývoji výrobkov, v neustálom hľadaní inovatívnych riešení, aby sa zlepšila kvalita a znížili náklady. Všetky spoločnosti skupiny majú certifikát IATF 16949, čo je prísny štandard kvality vytvorený pre automobilový priemysel. Vďaka spoľahlivým inovatívnym výrobkom je Mevis dodávateľom pre veľké medzinárodné skupiny, čoho dôkazom sú jeho početné referencie.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan