pondelok, 20. máj. 2024

Šamorínčan – informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne

10.12.2019, 06:00
Peter Gábor

Občianske združenie Šamorínčan, ktoré je vydavateľom rovnomenných internetových novín, rozbieha projekt „Šamorínčan – informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne“.

Zmyslom projektu je dosiahnuť vyššiu angažovanosť širokej verejnosti do života Šamorína. Aby ľudia v meste len „neprespávali“ ale do diania v meste sa zapájali a túto možnosť aj dostali. Cieľom projektu je taktiež posilňovanie vzájomnej spolupatričnosti a spolupráce oboch národnostných komunít. Veď v konečnom dôsledku cieľom oboch obe majú spoločný cieľ, ktorý by sa dal zhrnúť aj našim sloganom Baví nás tu žiť.
 

 

Na dosiahnutie tohto cieľa budeme uskutočňovať konkrétne aktivity a to v spolupráci so šamorínskou samosprávou ako aj ďalšími miestnymi mimovládnymi organizáciami. Na realizácii projektu sa podieľajú externí odborníci ako aj miestny tím. Jeho súčasťou sú aj dámy, ktoré majú bohatú profesionálnu a odbornú kariéru. Chceli by sme v tejto súvislosti poďakovať našim spolupracovníčkam – Andrei Lelovics, Enikö Bothovej a Katke Ďurovkovej.

K našim hlavným aktivitám bude patriť aj objektívne a nezávislé informovanie v najrozličnejších formách o živote v meste. Súčasťou projektu bude dvojjazyčné monitorovanie výkonu samosprávnych funkcií, analýzy predkladaných všeobecných záväzných nariadení, analýzy fungovania mestských komisií, fungovania rozpočtu a rozvojových programov.

V spolupráci s partnermi bude verejnosť informovaná o možnosti realizácie ďalších aktivít ako transparentné mesto, „smart city“ či angažovanie mladých ľudí v dobrovoľných občianskych aktivitách. Tie prostredníctvom ďalších návrhov ako participatívny (komunitný) rozpočet alebo „odkaz pre starostu“ a besied o fungovaní samosprávy budú mobilizovať verejnosť ako aj politickú reprezentáciu mesta k realizácii zmien, ktoré tak naplnia heslo projektu „Baví nás tu žiť“.

O konkrétnych aktivitách budeme pravidelne informovať. V prípade, že máte nejaký podnet alebo nám pomôcť neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom našej emailovej adresy samorincan [at] gmail.com.

Aktivity sú realizované v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa s podporou Európskej únie (Európsky sociálny fond).

Plagát EVS
 

 

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan