štvrtok, 25. júl. 2024
kompostér

Šamorín nakupuje z dotácií kompostéry na biologický odpad

26.9.2018, 06:08
teraz.sk
ilustračný obrázok

Mesto získalo dotáciu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína. Nakúpi 1500 kusov za 199.800 eur.

Ako pre TASR uviedla Lea Fašangová z mestského úradu v Šamoríne, „hlavným cieľom projektu je podpora predchádzania vzniku odpadu. Na základe cieľa je určená aj hlavná aktivita projektu, respektíve predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. V rámci projektu prebieha kontrola verejného obstarávania.“

Mesto plánuje nakúpiť 1500 kusov 800-litrových záhradných kompostérov. Oprávnené výdavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) sú vo výške 199.800 eur, z čoho spolufinancovanie žiadateľa je do výšky päť percent z celkových oprávnených výdavkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo už viacero výziev na predkladanie žiadostí o NFP zamerané na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Žiadateľ je pritom povinný poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, respektíve domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu bezodplatne.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan