utorok, 16. apr. 2024

R7D4 v úseku Šamorín - Rovinka otvoria v marci

13.2.2020, 15:31
Slávka Gáborová

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek skontroloval priebeh stavebných prác na stavbe D4R7. Rýchlostná cesta R7 je tesne pred ukončením výstavby. Na úsekoch od Ketelca po Holice, ktoré majú byť sprístupnené ako prvé,  sa v súčasnosti ukončujú práce potrebné pre kolaudáciu, aby cesta mohla byť otvorená pre verejnosť. Koncesionár predpokladá, že povolenie na predčasné užívanie úseku od Šamorína po Ketelec a nadväzujúca časť D4 od Ketelca po Rovinku, by mohlo byť vydané koncom marca.

Napredujú aj práce na ostatných častiach rýchlostnej cesty R7 a na diaľnici D4. Výnimkou je násyp na D4 pri Jarovciach, kde sa práce zastavili kvôli použitiu nevhodných materiálov pri výstavbe.

„Nechcem už pred voľbami otvárať nové úseky. Som ale rád, že zhotoviteľ stojí za svojim slovom a pripravené úseky na R7 plánuje už čoskoro  sprístupniť. Takisto očakávam, že sa úspešne zvládne proces odovzdávania tejto stavby a nikto z účastníkov konania sa neodvolá, pretože na otvorenie cesty už netrpezlivo čakajú všetky okolité obce. Viete, že ja hovorím veci jasne a otvorene. Musím preto tiež povedať, že pred nami stojí ešte doriešenie násypu na D4. Trváme na tom, že pri výstavbe diaľnic musia byť dodržané technické, ale aj ekologické parametre. Koncesionár má ešte približne dva mesiace na to, aby v súlade so zákonom predložil dokumenty, ktoré preukážu, že pri stavbe neboli porušené verejné záujmy,“ povedal minister  dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Do doriešenia otázok ohľadom stability násypu platí, že na tomto úseku D4 sa nebudú vykonávať stavebné práce. O ďalšom postupe sa rozhodne po uplynutí 90-dňovej lehoty od vydania oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, ktoré bolo doručené koncesionárovi.

Rezort dopravy robí intenzívne aj na prepojení D4 na D1. Podpísala sa zmluva so zhotoviteľom stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.

obchvatbratislavy-e1577782792422

Copyright © 2024 Šamorínčan