štvrtok, 25. júl. 2024

Projekt Silver Economy - kurzy sú už rozbehnuté

13.3.2019, 10:48
Slávka Gáborová

Od ohlásenia vzdelávacích kurzov pre generácie 50+ v januári prešli skoro dva mesiace a za ten čas sa všetkých 5 ohlásených kurzov úspešne rozbehlo spolu so 46 účastníkmi.

Kurz anglického jazyka učí mierne pokročilých účastníkov zdokonaľovať sa vo vyjadrovaní, správne formulovať otázky a odpovede a precvičiť si používanie najčastejšie používaných časov. Účastníci si rozširujú slovnú zásobu z tematických oblastí súvisiacich s bežným životom. Na každej hodine sa riešia aj písomné úlohy, ktoré sa v skupine následne spoločne preberajú, aby sa každý dokázal učiť z chýb ostatných. Kurz napreduje naozaj míľovými krokmi, účastníci majú za sebou už viac ako polovičku z plánovaných  vyučovacích hodín. Hoci priznávajú, že to je náročné časovo i kapacitne (takmer každý z nich pracuje), práve vysoká frekvencia kurzu im pomáha v učení, lebo „nestihnú“ zabudnúť.

Na kurze maďarského jazyka máme ozaj húževnatých účastníkov. Pre väčšinu z nich je tento jazyk veľkým neznámym, no napriek tomu sa rozhodli vydať sa na toto nepreskúmané územie. „Štartovacia čiara“ bola aj tu trocha rozdielna – niektorí účastníci si maďarské výrazy pamätajú z detstva, od predkov, iní sa s touto rečou dostávajú do bližšieho kontaktu až dnes, po päťdesiatke, z rôznych pohnútok – niekomu pomáha v práci a iní sa učia zo záujmu.

A ako sa im v osvojovaní angličtiny, resp. maďarčiny darí? Posúďte sami...

P1030987

Mala som dlhú pauzu od posledného kurzu angličtiny, išla som s očakávaním, ale moje očakávanie boli podstatne chudobnejšie, ako realita, ktorú vytvorila pani lektorka. (...) Otvorili sa mi znova trochu privreté dvere a rada komunikujem aj so zahraničnými študentami našej univerzity a na internete si častejšie čítam správy v angličtine. Na hodiny angličtiny chodím s radosťou, veľmi veľa som sa naučila, veľa nových výrazov, veľa praktickej konverzácie a v neposlednom rade veľa pozitívnej energie (...).“

Veľmi sa mi páči, že sme tam skoro rovesníci, čo prispieva k výbornej nálade, k pochopeniu problémov, nikto nie je nervózny, že sa brzdí s učivom, ak to niekomu nejde, alebo sa nepovyšuje, že vie viac ako ostatní... je tam veľmi pohodová atmosféra, výborná lektorka s pochopením pre „staršie ročníky“ (...). Som rada, že som mala možnosť zúčastniť sa (...).

„Ovládam i učím sa niekoľko ďalších jazykov a vždy ma baví sledovať lingvistické zvláštnosti, no i podobnosti niektorých rečí. A vidím, ako sa niektoré slová prelínajú z maďarčiny do slovenčiny a naopak, alebo z tureckého i nemeckého jazyka (...). Odráža sa v tom aj kúsok našej histórie (...)“

„Doteraz, ak sa okolo mňa rozprávali po maďarsky, som to ani nevnímala (...). Teraz už začínam vnímať, dokonca i aktívne počujem, či niečo nezachytím (...). Snažím sa počúvať a porozumieť (...), pomôže mi to byť súčasťou komunity (...)“.

budujeme partnerstvainterreg0

Copyright © 2024 Šamorínčan