štvrtok, 20. jún. 2024
Projekt sanácie skládky vo Vrakuni je o čosi bližšie k realizácii

Projekt sanácie skládky vo Vrakuni je o čosi bližšie k realizácii

10.11.2021, 13:41
TASR

O toxickej skládke odpadov vo Vrakuni sme už niekoľkokrát písali aj na našich stránkach. Linky na niektoré články po kliknutí na zobraz článok. Teraz sa projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova posunul o niečo bližšie k realizácii. 

Skládka toxických odpadov vo Vrakuni ohrozuje naše zdravie

Život: Chemikálie zo skládky sa šíria na Žitný ostrov, úrady nevedia, kto má problém riešiť!

Toxická skládka vo Vrakuni sa bude sanovať v roku 2017

Rozhodnutia o dočasnom obmedzení vlastníckeho práva nadobudli právoplatnosť vo všetkých siedmich prípadoch. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súčasnosti rokuje s dodávateľom prác o ďalšom postupe. Z rokovaní vyplynie aj termín spustenia projektu.

"Aktuálne prebiehajú rokovania so zhotoviteľom prác, ktoré spresnia realizáciu projektu. Konkrétny termín bude známy až po ukončení rokovaní," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie ministerstva.

Envirorezort podal v súvislosti s projektom celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania. Podmienkou stavebného povolenia pre projekt, ktoré vydal stavebný úrad v Ružinove, totiž bolo, že stavať sa môže len na tých pozemkoch, ktoré štát má alebo úspešne vyvlastnil. Na ďalších sa bude môcť začať až vtedy, keď vyvlastňovacie konanie dobehne.

V piatich prípadoch rozhodlo až Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ako odvolací orgán. Dôvodom boli odvolania účastníkov konania voči rozhodnutiam o vyvlastnení, ktoré vydal Okresný úrad (OÚ) Bratislava. "Ministerstvo v odvolacom konaní potvrdilo rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o dočasnom obmedzení vlastníckeho práva a rozhodnutia nadobudli právoplatnosť v auguste," povedala pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy.

V praxi to znamená, že po právoplatnosti rozhodnutí môže vyvlastniteľ, ktorým je MŽP SR, uskutočniť práce, pre ktoré bolo vlastnícke právo dočasne obmedzené. Envirorezort už predtým viackrát pripomenul, že cieľom vyvlastnenia nie je odňatie vlastníckeho práva, ale jeho dočasné obmedzenie na čas realizácie projektu.

Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdili viaceré odvolania.

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.

Copyright © 2024 Šamorínčan